Tracéstudies

In Nederland wordt volop gewerkt aan het stimuleren van de fiets als volwaardig alternatief voor de auto. Hiervoor zijn betere snelle fietsverbindingen nodig. Daarom investeert Nederland in doorfietsroutes en snelfietsroutes. De tracékeuze dient zorgvuldig afgewogen te worden, want een route kan snel zijn, maar als deze onveilig is of geen woongebieden of werklocaties ontsluit dan is de route alsnog niet levensvatbaar.  

Zorgvuldig afwegen van de tracékeuze

DTV heeft veel ervaring met het afwegen en onderbouwen van tracés om te komen tot een voorkeurstracé voor snelfietsroutes of doorfietsroutes. Een onderbouwing die plaatsvindt op basis van verkeerstechnische kaders, functionele of beleidsmatige kaders zoals verkeersveiligheid, samenhang, comfort, aantrekkelijkheid en directheid, maar ook op basis van haalbaarheid, technisch, ruimtelijk en of politiek.

Samenwerkingspartner

Wij zijn zowel inhoudelijk experts maar kunnen ook ondersteunen bij het gladstrijken van het proces; dergelijke fietsroutes vergen vaak een intensieve samenwerking met buurgemeenten of de provincie.

Een goede afweging leidt tot een versneld proces.

Pleun Smits

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen om een nieuwe fietsverbinding te realiseren? Neem contact op met één van onze fietsexperts en wij komen graag geheel vrijblijvend bij je langs!

Neem contact op met Pleun