Uitvoeringsbegeleiding

Het realiseren van een (i)VRI op straat is een proces waar veel partijen bij betrokken zijn. Het op één lijn krijgen en houden van deze partijen kan een uitdagende taak zijn en wij kunnen je hierbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan het toetsen van ingediende documenten of testen van de installatie. 

Coördinatiewerkzaamheden

Na gunning van een (deel)opdracht moeten diverse partijen samenwerken om de (i)VRI succesvol op straat te krijgen. Dit zijn onder andere de leverancier van het verkeersregeltoestel, de aannemer, de leverancier van de applicatie(s), de leverancier van de verbindingen/routers en leveranciers van externe systemen (zoals UDAP en de IVERA-beheercentrale).

Alle partijen spreken hun eigen taal. Wij zijn in staat om te schakelen tussen alle partijen en iedereen op één lijn krijgen om de (i)VRI conform de contracteisen op straat te krijgen. Namens jou of naast jou kunnen wij als aanjager dienen om de werkzaamheden van de partijen uitgevoerd te krijgen. Hiervoor wonen wij bouwvergaderingen bij, helpen we je bij het nemen van beslissingen en bewaken we de voortgang, planning en kwaliteit.

Controleren ingediende documenten

De partijen dienen tijdens de voorbereidingsfase, realisatiefase en na het in bedrijf stellen documenten in. Wij kunnen deze documenten, namens jou, controleren. Wij controleren de documenten op basis van de landelijke standaarden en het contract dat ten grondslag heeft gelegen aan de opdracht. Het gaat om:

  • Vooronderzoeken: mantelbuisonderzoek, mastberekeningen, kabelplannen, het uitvoeren van een schouw met de aannemer.
  • iVRI-configuratiekoppelvlakformulier.
  • Software: ontruimingstijden, microsimulaties, alle typen applicaties (ITS-app en/of fallback-applicatie, iVRI en niet iVRI, CCOL)
  • Controle werking centrale systemen, zoals UDAP en IVERA-beheercentrale.
  • Verkeerskundig inregelen van de applicatie op straat.
  • Fabrieksafname (iFAT) en inbedrijfstelling (iSAT) verkeersregelinstallaties.
  • Termijnstaten.
  • Controle opleverdossier en revisietekening.
Wilco Kooijman

Wil je een aanjager in je project die coördinatiewerkzaamheden uitvoert met alle partijen? Of ben je juist op zoek naar iemand die de ingediende documenten voor je toetst? Neem dan contact op met Wilco Kooijman.

Neem contact op met Wilco