Voetganger infrastructuur

Bijna iedereen is vrijwel dagelijks voetganger; van herkomst naar bestemming, als onderdeel van een ketenverplaatsing (bijvoorbeeld naar de bushalte, naar de fiets of naar de auto), of als je een ommetje maakt of buiten verblijft. Gelukkig wordt het belang van lopen steeds beter onderkend en besteden steeds meer wegbeheerders aandacht aan het loopvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.

Hoofdeisen voor loopvriendelijke infrastructuur

DTV heeft meegewerkt aan het opstellen van de Ontwerpwijzer Voetgangers van CROW.

In de ontwerpwijzer zijn de volgende hoofeisen gepresenteerd:

  1. Directheid: de route is niet te lang en (onnodig) omlopen en wachten wordt voorkomen.
  2. Begaanbaarheid: de route is toegankelijk en goed begaanbaar voor verschillende typen voetgangers.
  3. Leesbaarheid: de route is zodanig vormgegeven dat voetgangers de omgeving begrijpen en hun weg gemakkelijk kunnen vinden.
  4. Veiligheid: de loopinfrastructuur waarborgt de verkeersveiligheid van voetgangers. De route is daarnaast zodanig vormgegeven en ingepast in de omgeving dat deze sociaal veilig is. Ook veiligheid ten aanzien van gezondheidsrisico’s valt hieronder.
  5. Aantrekkelijkheid: de route is zodanig vormgegeven en in de omgeving ingepast dat lopen aangenaam en aantrekkelijk is.

Meer ruimte maken voor de voetganger

Bij het ontwerpen van infrastructuur voor voetgangers zorgen we ervoor dat we aan alle eisen aandacht besteden. Zo vinden we altijd een weg om lopen een vanzelfsprekende keuze te laten zijn. En dat iedereen profiteert van meer ruimte voor lopen en voetgangervriendelijke infrastructuur.

Hans Godefrooij

Als opsteller van de CROW Ontwerpwijzer Voetgangers weten wij als geen ander hoe we jou kunnen helpen om ruimte te maken voor de voetganger. Ben je benieuwd hoe wij kunnen helpen bij het ontwerpen van voetgangervriendelijke infrastructuur? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op met Hans