Werkgeversaanpak

Nederland kent honderdduizenden bedrijven, van kleine zelfstandigen tot multinational. De activiteiten van al deze organisaties zijn de hoofdveroorzaker van de dagelijkse drukte in de spits. Daarmee hebben werkgevers ook de sleutel in handen om onze mobiliteitspatronen en de knelpunten daarin te beïnvloeden.  

Een gecoördineerde werkgeversaanpak op het gebied van mobiliteitsmanagement kan niet alleen de individuele bedrijfsvoering verbeteren, maar ook aanzienlijk bijdragen aan bredere gebiedsgerichte doelen, zoals het verminderen van verkeerscongestie, het bevorderen van duurzame mobiliteit en het creëren van een meer leefbaar en milieuvriendelijk stedelijk gebied.

Adviseren, maar vooral ook helpen in de praktijk

Wij kunnen je helpen met het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van een effectieve werkgeversaanpak. Daarbij gaan we verder dan de ‘klassieke’ rol van mobiliteitsmakelaar: onze experts kunnen werkgevers ook helpen bij:

  • De arbeidsvoorwaardelijke doorvertaling van mobiliteitsbeleid
  • Prikkelende gedragscampagnes opzetten
  • En zelfs een totaalpakket aan mobiliteitsoplossingen.
Harmen Krusemeijer

Ben je benieuwd naar de manier waarop DTV het wél voor elkaar krijgt dat er duurzame modal shift plaatsvindt? Neem contact met ons op!

Neem contact op met Harmen