Wat zou u ervan vinden als u de zelfredzaamheid van senioren sterk kunt verbeteren? Of als de bezettingsgraad van bussen, trams of metro in de daluren flink stijgt? En dat u tegelijkertijd flink kunt besparen op de kosten van het doelgroepenvervoer?

Het openbaar vervoer (OV) is tegenwoordig toegankelijk voor vrijwel iedereen. Haltes en bussen zijn aangepast, zodat reizigers met mobiliteitsbeperkingen ook comfortabel met het OV kunnen reizen. Ook de reisinformatie in zowel haltes als in bus en trein is sterk verbeterd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met reizigers met audiovisuele beperkingen.

Fysieke toegankelijkheid zorgt nog niet voor meer gebruik OV

Toch blijft met name onder senioren het gebruik van het OV achter bij de verwachtingen. Het OV is fysiek toegankelijk gemaakt, deze doelgroep heeft daar onvoldoende kennis van of beleeft de toegankelijkheid van het OV nog niet als optimaal. De introductie van de OV-chipkaart en gedeeltelijke verschuiving van persoonlijke dienstverlening naar het internet speelt daarbij een grote rol. Senioren vinden het lastig of vrezen het onbekende. Daarmee is de mentale toegankelijkheid van het OV voor verbetering vatbaar.

Laagdrempelige interventies, groot resultaat

DTV Consultants heeft veel ervaring met het succesvol verbeteren van deze mentale toegankelijkheid. Met slechts één of twee interventies maakt tot wel 40% van de doelgroep de overstap naar het reguliere openbaar vervoer. Door voorlichting te geven, doelgroepen in een veilige setting OV te laten ervaren en vaardigheid te trainen.

Kosten besparen en beleidsdoelen realiseren

Voor gemeenten, regio’s en provincies een goede manier om:

  • Invulling te geven aan de kanteling van de Wmo: u helpt mensen zelfredzaam te worden en te blijven
  • Kostenbesparing te realiseren door het vertragen of verlagen van de instroom van het aantal Wmo-pashouders voor oplossingen zoals RegioTaxi / Deeltaxi
  • De kostenefficiency van het reguliere OV te verbeteren door een hogere bezettingsgraad
  • Invulling geven aan de opdracht gesteld door het VN Verdrag Handicap ‘Coalitie voor inclusie’.

OV OpStapDagen in Den Bosch

Verslag ‘Bredase Buurten in de Bus’

Verslag door vervoerder Arriva

Cursus OV-chipkaart voor ouderen

Bel onze adviseurs voor een gesprek over de kansen bij u in de buurt