Bewonersparticipatie

We zien steeds vaker dat bewoners en belanghebbenden al vroegtijdig bij een ontwerpproces betrokken worden. Sinds de ingang van de Omgevingswet speelt bewonersparticipatie een grotere rol; participatie wordt gestimuleerd bij besluitvorming in projecten. Er moet aangegeven worden hoe bewoners, bedrijven en belanghebbenden zijn betrokken. Om tot een goed en veilig, maar ook breed gedragen verkeerskundig ontwerp te komen, is bewonersparticipatie van onmisbare waarde.  

Het participatieproces

Wij kiezen ervoor om gebruikers al aan de voorkant van een project te betrekken, om de behoefte, meningen en knelpunten van belanghebbenden te achterhalen. Onze ervaring leert dat deze informatie van grote waarde is voor projecten. Zo zorgen we voor een breed gedragen project, vóór en dóór de uiteindelijke gebruikers en/of bewoners.

Actief betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en beleid

Dit kunnen we doen middels onze geografische enquêtetool Mappinion, waarmee we in korte tijd inzichten en ervaringen van bewoners verzamelen. Ook stellen we klankbordgroepen samen en organiseren we werksessies en bewonersavonden. Gebruikers krijgen hierdoor de mogelijkheid om mee te praten en te beslissen over hun eigen leefomgeving. In combinatie met onze kennis en ervaring en in samenwerking met jou, optimaliseert de afstemming van het verkeerskundig ontwerp op de wensen van de uiteindelijke gebruikers.

Doeltreffende communicatie

Eén van de succesfactoren voor een geslaagd participatieproces is een doeltreffende communicatie. Wij organiseren en faciliteren het participatieproces. Zo maken we inzichtelijk wie de betrokkenen zijn, bepalen we gezamenlijk de meest geschikte mate van participatie voor jouw project, communiceren we duidelijk over de randvoorwaarden en uitgangspunten van het project en doen we aan verwachtingsmanagement. Dit alles om tot een resultaat te komen dat door alle belanghebbenden gedragen wordt, zodat het gewenste gedrag wordt opgeroepen.

De foto is ter illustratie, dit zijn medewerkers van DTV. 

Kim de Wit

Wil jij aan de slag met bewonersparticipatie en ben je benieuwd wat onze experts voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op en ontdek hoe wij samen met jou tot een breed gedragen resultaat weten te komen.

Neem contact op met Kim