Mappinion is de geografische enquêtetool van DTV, die inzicht geeft in verkeer en de openbare ruimte. Of het nu over subjectieve verkeersveiligheid gaat, de inrichting van een straat, routes van fietsers of voetgangers: Mappinion brengt het allemaal in kaart. Het is het ideale hulpmiddel om burgers te betrekken bij beleid op het gebied van verkeer en vervoer en de inrichting van de openbare ruimte.  

Mappinion in het kort:

 • Mappinion is de manier om in korte tijd inzichten en ervaringen van inwoners van een gemeente of bijvoorbeeld een straat te verzamelen;
 • DTV heeft met Mappinion meer dan 70 onderzoeken uitgevoerd waarvan het merendeel met een geografische component;
 • Het is dé tool voor participatie in de openbare ruimte, waar deelnemers zelf de locaties kunnen aangeven waarover ze hun mening willen geven;
 • Mappinion is full service: het maken van vragenlijsten is een vak. Die richten wij voor je in!

Er zijn verschillende toepassingen mogelijk met Mappinion:

 1. Prikker op de kaart 
  De geografische mogelijkheden zijn legio. Een veelgebruikte techniek is de prikkervraag, vooral bekend uit verkeersveiligheidsonderzoeken en belevingsonderzoeken. Hierbij kunnen respondenten aangeven waar ze verkeersonveiligheid ervaren of waar ze juist wel of niet graag lopen.
 2. Wegen aanwijzen of uitstippelen 
  Dan is er de mogelijkheid om wegen, fiets- of voetpaden aan te wijzen. Met dat vraagtype kunnen deelnemers aan een enquête bijvoorbeeld routes uitstippelen of wegen aanwijzen waar ze veel verkeershinder ondervinden. Het laatste type geografische vraag is de mogelijkheid om een gebied (polygoon) aan te wijzen. Hiermee kunnen respondenten bijvoorbeeld in één keer een hele buurt of wijk aanwijzen.
 3. Geavanceerde enquêtetool  
  Naast deze geografische vragen heeft Mappinion ook de slimme eigenschappen om gewone enquêtevragen te verwerken. Daarmee is het mogelijk om voorwaardelijke logica aan te brengen: vragen overslaan of juist tonen op basis van antwoorden uit eerdere vragen. Ook is het mogelijk om antwoorden uit meerkeuzevragen op te nemen in de vraagstelling van vervolgvragen. Er zijn veel verschillende geavanceerde vraagtypen mogelijk zoals schaalvragen of een puntenverdeling.
 4. Inrichting op maat  
  Geografische vragen zijn af te bakenen naar een specifiek gebied, zodat alleen gereageerd kan worden op vragen van die specifieke gemeente of straat. De vragenlijsten zijn in te richten met huisstijlelementen van onze opdrachtgevers en kunnen automatisch geopend en gesloten worden op de afgesproken datum.

De kracht van Mappinion

Al bij een beperkt aantal respondenten ontstaan geografische clusters met informatie. Plekken die iedereen verkeersonveilig vindt, wegen waar iedereen fietst. Voeg daar een krachtige campagne aan toe vanuit bijvoorbeeld gemeentelijke social media, en het levert een schat aan nieuwe inzichten op.

-
Carl Stolz

Mappinion wordt gebruikt ter ondersteuning van verkeersveiligheidsbeleid, fiets- en voetgangersbeleid en inrichtingsvraagstukken van de openbare ruimte. Met Mappinion vinden we nieuwe wegen door participatie! Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op met Carl