Fietsvriendelijke verkeerslichten

De fiets heeft een belangrijke rol in de mobiliteitstransitie. De fiets is schoon, neemt weinig ruimte in en fietsen is gezond. Maar is de fiets overal nu al zo’n aantrekkelijk alternatief voor de auto? Fietsers staan lang te wachten bij de met verkeerslichten geregelde kruispunten, waarbij de auto meer en vaker groen krijgt. Ook laat de opstelruimte ter hoogte van de stopstrepen vaak te wensen over.  

Met een doordacht kruispuntontwerp en verkeerslichtenregeling is meer te doen voor fietsers dan je nu denkt.

Meer ruimte voor de fiets met doordachte maatregelen

Veelal is het met relatief eenvoudige maatregelen mogelijk om meer ruimte voor de fiets te creëren. Dit begint met ervoor te zorgen dat er voldoende opstelcapaciteit beschikbaar is. Zodat kruisende fietsstromen elkaar niet in de weg staan of zelfs de weg blokkeren waardoor onveilige situaties ontstaan. Maar ook in de verkeerslichtenregeling zelf zijn talloze maatregelen mogelijk om de fietsers korter te laten wachten.

Optimaliseren van de verkeersafwikkeling

Dit loopt uiteen van simpelweg toevoegen van een verwegdetector op een fietsrichting tot het toepassen van speciale voorzieningen zoals de FietsPelotonModule. Hierbij worden fietsers op grote afstand gedetecteerd en kunnen zij veelal zonder stoppen het kruispunt passeren.

Betere beleving voor de fietser

Naast het optimaliseren van de verkeersafwikkeling voor het fietsverkeer draagt het verstrekken van informatie aan de fietser bij tot fietsvriendelijke verkeerslichten. Of het nu gaat om een drukknop met terugmelding of het adviseren van een andere route bij een brugopening stroomafwaarts op het netwerk. Dit alles draagt bij aan een betere beleving voor de fietser.

Onze ervaring leert: de combinatie van infrastructurele en verkeersregeltechnische maatregelen versterkt elkaar en maakt dat verkeerslichten fietsvriendelijk worden.

Marcel Willekens

Wil je ook op een eenvoudige wijze meer ruimte voor de fiets bij je verkeerslichten? Onze fiets- en verkeerslichtenexperts staan voor je klaar.

Neem contact op met Marcel