Fiets Peloton Module

Steden en dorpen willen het gebruik van de fiets aanmoedigen door fietsers minder te laten stoppen bij verkeerslichten. Maar hoe doe je dat zonder de overige weggebruikers langer te laten wachten? In opdracht van mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL ontwikkelden wij de Fiets Peloton Module. Hiermee krijgen groepen fietsers voorrang bij verkeerslichten met minimale hinder voor gemotoriseerd verkeer.  

Hoe werkt het?

Slimme software gecombineerd met de nieuwste cameratechniek detecteert fietsers en hun snelheid, en bepaalt of er sprake is van een peloton (een groep van minimaal 3 fietsers). Is dat het geval, dan krijgt het fietspeloton voorrang en wordt de groentijd aangepast. Fietsers hoeven niet te stoppen en zelfs niet af te remmen. Resultaten uit de simulatieomgeving zijn veelbelovend, met een forse afname in stops en aanzienlijk kortere wachttijden voor de fietser.

Voordeel voor de fietser

Voor het autoverkeer worden in Nederland al vaak meerdere detectielussen aangelegd, waarmee de doorstroming van auto’s wordt geoptimaliseerd. Voor fietsers worden er echter zelden detectielussen op grotere afstand geplaatst. Zij moeten het vaak doen met een drukknop en een detectielus op beperkte afstand van de stopstreep. Fietsers staan daardoor bij een groot deel van de verkeerslichten stil voordat ze groen licht krijgen.

De Fiets Peloton Module speelt in op CO2-reductie en doorstroming van het fietsverkeer. Het stimuleert fietsen en draagt daarmee bij aan de mobiliteitstransitie. De module is in meerdere steden actief, waaronder Helmond, Breda, Den Bosch en Delft. In 2024 worden de resultaten van de evaluaties op straat verwacht.

Prioriteit via CAM-berichten

Met de Fiets Peloton Module wordt prioriteit verzorgd voor groepen fietsers door het groen te laten starten net voordat de eerste fietser wil gaan inhouden. Vervolgens wordt het groen vastgehouden totdat de laatste fietser net voorbij het licht is. Dit vindt plaats op basis van de snelheid van de fietsers en hun afstand tot het licht. Deze wordt doorgegeven via iVRI Cooperative Awareness Messages (CAM-berichten). Een camera op 100-140 meter van het kruispunt kan deze CAM-berichten verzorgen.

-

Uniek aan de module

Het voordeel van de snelheidsdetectie en de voorspellende factor is dat het verkeerslicht nooit te lang of te kort op groen staat. Het overige verkeer kan dus vlot blijven doorstromen, terwijl de fietsers minder vaak hoeven te stoppen en minder lang moeten wachten. De fietsers hoeven bovendien zelf geen actie te ondernemen om gezien te worden en/of deel uit te maken van een groep of peloton. Apps zijn niet nodig en de fietser hoeft niet zelf te versnellen of vertragen. Die factoren verhogen de veiligheid en het comfort van de fietser.

In 2023 won de Fiets Peloton Module de Tour de Force Initiatiefprijs. 

-
Sjoert Bakker

De Fiets Peloton Module gebruikt als basis CCOL en TLCGen. Wij stellen de Fiets Peloton Module vrij beschikbaar. Ben je geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Neem contact op met Sjoert