Netwerkkaart voetganger

Voor de voetganger telt iedere straat mee. Dit is het basisnetwerk. Voor een wegbeheerder is het van belang om te weten welke straten voor de meeste voetgangers het belangrijkst zijn en dus extra aandacht verdienen. Wat is dus het hoofdnetwerk van de voetganger? Daarmee kun je doelgericht werken aan betere loopkwaliteit.

Voordelen van de netwerkkaart

De netwerkkaart van DTV toont waar de voetganger op nummer 1 staat, en maakt duidelijk waar de grootste kansen en uitdagingen liggen om lopen in stad of gemeente optimaal te faciliteren. Verder is een netwerkkaart voor de voetganger is een essentieel hulpmiddel bij het maken van keuzes in de verdeling van de schaarse ruimte bij het verdichten in het stedelijk gebied. En kleinere gemeente kunnen het gebruiken voor het doelgericht verbeteren van de bestaande loopkwaliteit.

In drie stappen naar een netwerkkaart

DTV helpt gemeenten bij het opbouwen van hun voetgangersnetwerk. Dat doen we in drie stappen:

  1. Het uitvoeren van GIS-analyses
  2. Het verzamelen van ervaringen van bewoners en gebruikers door Mappinion, onze online enquêtetool
  3. Toetsing bij betrokken professionals

Ervaringen van gebruikers in kaart

Zo komen we gezamenlijk tot een netwerk dat aansluit bij de ervaringen van gebruikers en professionals. Met een netwerkkaart, zoals in de afbeelding op de pagina, weten gemeenten:

  • Wat het hoofdnetwerk van de voetganger is
  • Waar bewoners het prettig en onprettig vinden om te lopen
  • Of er ontbrekende schakels zijn.
André de Wit

Sla een nieuwe weg in met de voetganger en bouw samen met DTV aan een netwerkkaart. Meer weten of direct aan de slag? Neem contact met ons op.

Neem contact op met André