Aan de slag met de Fiets Peloton Module, zo doe je dat

Na een uitgebreid pilotproject is de Fiets Peloton Module (FPM) klaar voor implementatie. Om te weten welke type kruispunten geschikt zijn voor de innovatieve fietsstimulans heeft DTV een handreiking opgesteld. Het handige document vertelt je ook welke hard- en software nodig zijn en hoe je de FPM inregelt.

Het proefproject met de Fiets Peloton Module is met succes afgerond. De eerste gemeenten – zoals Delft en Amersfoort – hebben de prijswinnende Fiets Peloton Module (FPM) al in gebruik. De FPM is een product (combinatie van soft- en hardware) waarmee je meer kunt halen uit een intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI). In een notendop: een sensor detecteert wanneer fietsers een peloton vormen en past daar de benodigde groentijd op aan. Fietsers krijgen zo vaker en gerichter groen, waarmee de FPM een ideale manier is om het fietsen te stimuleren. Het overige verkeer ondervindt overigens niet of nauwelijks hinder van de FPM, blijkt uit de pilot.

Routeboek

Voor gemeenten die interesse hebben in de FPM ligt nu de Handreiking Fiets Peloton Module klaar. Marcel Willekens, adviseur Smart Mobility bij DTV vertelt: “De handreiking is een handzaam routeboek voor wegbeheerders die de technologie willen inpassen. Het vertelt wegbeheerders welke technologie ze nodig hebben en hoe ze die inregelen, maar ook voor welke type kruispunten de Fiets Peloton Module geschikt is. De FPM werkt bijvoorbeeld optimaal op plekken waar er minimaal 200 fietsers voorbij komen op het drukste uur. Ook van belang is dat minimaal 70 procent van de fietsers rechtdoor gaat.”

Vijf heldere stappen

Al met al biedt de handreiking een vijf stappenplan.

  • De eerste stap is locatiebepaling op basis van eisen en wensen. In principe is de FPM toepasbaar op elke iVRI, maar voor de aanrijroute geldt een checklist.
  • De tweede stap geeft inzicht in de benodigde hardware. De FPM is ontwikkeld voor de iVRI (maar kan ook werken bij een traditionele VRI). De sensor– dat kan een camerasysteem, radarsysteem of een ander soort systeem – moet aan bepaalde eigenschappen voldoen.
  • De derde stap is het in implementeren van de (open source) FPM-software.
  • Nadat het volledige FPM-systeem (iVRI, sensor en iVRI-regelprogramma met FPM-uitbreiding) is geïnstalleerd, is het een kwestie van inregelen en testen. Dit is een belangrijke stap!
  • De vijfde en laatste stap is ‘evaluatie’ en is optioneel. Na een aantal maanden wordt de werking van de FPM geanalyseerd en wordt de FPM waar nodig bijgesteld.

Nog een pluspunt: de technologie telt en classificeert. De Fiets Peloton Module geeft daarmee een waardevol inzicht in de reispatronen van fietsers.

45% kortere wachttijd

Volgens Marcel Willekens is de FPM uitkomst voor elke gemeente die het fietsen wil stimuleren. “Uit het proefproject dat we samen met SmartwayZ.NL hebben opgezet in Amersfoort, Breda, Den Bosch en Helmond, blijkt dat de FPM positieve effecten voor fietsers oplevert. Ze hoeven tot 30 procent minder vaak te stoppen, terwijl de wachttijd met maximaal 45 procent afneemt. De effecten voor het overige verkeer zijn nihil. Voor de overige weggebruikers neemt de wachttijd met 0 tot 10 procent toe.”

Download en extra informatie

De Handreiking Fiets Peloton Module kun je nu downloaden. Voor extra informatie kun je contact opnemen met Marcel Willekens, via marcelwillekens@dtv.nl, of mail naar info@dtv.nl.

Download Handreiking FPM

Marcel Willekens

Wil je aan de slag met de Fiets Peloton Module of heb je vragen over de geschiktheid in jouw gemeente? Neem contact op.

Neem contact op met Marcel