Fiets Peloton Module is klaar voor verdere uitrol

DTV heeft het proefproject met de Fiets Peloton Module afgerond. Uit evaluatie van de pilot blijkt dat de technologie feilloos en veilig werkt. Fietsers krijgen voorrang bij het verkeerslicht, zonder dat het overige verkeer daar hinder van ondervindt. Bovendien zijn er in de pilotfase lessen opgedaan om de module optimaal te laten functioneren. DTV komt nu met een handreiking hoe gemeenten de innovatieve fietsstimulans zelf kunnen inzetten.

Steeds meer gemeenten willen fietsen stimuleren. Om die reden ontwikkelde DTV in opdracht van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL een technologie die fietsers voorrang geeft bij het verkeerslicht. Deze ‘Fiets Peloton Module’ detecteert wanneer fietsers een groepje vormen –  een klein peloton dus –  en past daar de benodigde groentijd precies op aan.

45 procent tijdswinst voor de fietsers

In het voorjaar van 2023 begonnen DTV en SmartwayZ.NL aan een pilot met de Fiets Peloton Module in Amersfoort, Breda, Den Bosch en Helmond. Inmiddels is het proefproject afgerond en zijn de uitkomsten door een onafhankelijke partij (Goudappel in opdracht van SmartwayZ.NL) geëvalueerd. Volgens Marcel Willekens, adviseur Smart Mobility bij DTV, draagt de Fiets Peloton Module bij aan het beoogde resultaat: meer comfort en een vlottere doorstroming. “De Fiets Peloton Module vermindert de stopkans voor fietsers. Tegelijkertijd neemt de wachttijd voor het verkeerslicht met gemiddeld 45 procent af.” De pilot in Amersfoort werd afgesloten met een enquête. Daarin geeft een kwart van de ondervraagden aan dat de Fiets Peloton Module invloed heeft op hun vervoermiddelkeuze. Marcel: “Innovatieve technieken als deze kunnen mensen verleiden om vaker de auto te laten staan.”

Zonder hinder overig verkeer

Belangrijke uitdaging in de pilot was om fietsers beter te laten doorstromen zonder dat het overige verkeer daar hinder van ondervindt. De verkeersveiligheid mocht evenmin afnemen. Marcel: “De Fiets Peloton Module grijpt in op de overige verkeersstromen. Conflicterend autoverkeer wordt bijvoorbeeld sneller dan normaal naar rood gestuurd als een peloton fietsers nadert. In potentie kan dat gevaarlijk of hinderlijk zijn. Op het moment dat je de Fiets Peloton Module goed inregelt – een belangrijke voorwaarde – is daar echter niet of nauwelijks sprake van.” Dat juist inregelen voorkomt bovendien dat verkeerslichten ongeloofwaardig worden met mogelijke roodlichtnegatie tot gevolg.

Instellingen aanpassen aan drukte

In de pilot waren zowel een heel stil als een heel druk kruispunt opgenomen. DTV zag al snel dat de standaardinstellingen van de Fiets Peloton Module in beide gevallen niet optimaal werkten. “Op een stil fietspad werd er maar zelden een peloton van drie fietsers gevormd en op een druk fietspad bleef het verkeerslicht voor fietsers bijna continu op groen staan, en moest het overige verkeer te lang wachten”, zegt Marcel. Door een analyse van de eerste resultaten en het daarna anders instellen werd wél de juiste configuratie gevonden. “Het grote voordeel van de module is dat je de instellingen kunt aanpassen aan de drukte op de weg. In de spits vormen bijvoorbeeld zes fietsers pas een peloton, in de nacht is één fietser al voldoende voor een groen verkeerslicht.” Nog een pluspunt: de technologie telt en classificeert. De Fiets Peloton Module geeft daarmee een waardevol inzicht in de reispatronen van fietsers in een gemeente.

Aandacht voor de fietser

Inmiddels hebben gemeenten als Delft en Utrecht de prijswinnende Fiets Peloton Module al in gebruik. Voor gemeenten die ook nadenken over de combinatie van slimme software met cameratechnologie, komt DTV binnenkort met de Handreiking Fiets Peloton Module. “De handreiking vertelt wegbeheerders precies welke technologie ze nodig hebben en hoe ze die inregelen, maar ook voor welke type kruispunten de Fiets Peloton Module geschikt is.” Zo is het van belang dat er minimaal 200 fietsers voorbij komen op het drukste uur en dat minimaal 70 procent van de fietsers rechtdoor gaat. Marcel denkt dat een investering in de module zich snel terugbetaalt. “Jarenlang is vooral geld geïnvesteerd in auto-infrastructuur, met de Fiets Peloton Module zet je als gemeente eindelijk eens de fietser in het zonnetje.”

Marcel Willekens

Wil je meer informatie over het inzetten van de Fiets Peloton Module? Neem contact op met Marcel.

Neem contact op met Marcel