De iVRI is geboren uit het programma Talking Traffic van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Binnen dit programma is gezocht naar standaardisatie en uniformiteit voor de iVRI. Europees waar kan en specifiek Nederlands waar nodig.

Dit is vastgelegd in standaarden die te raadplegen zijn via het CROW: https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden

De iVRI introduceert nieuwe mogelijkheden met verkeerslichten. Deze zijn binnen Talking Traffic vertaald naar usecases:

  • Informeren (u krijgt te zien hoelang uw verkeerslicht nog rood of groen is)
  • Prioriteren (specifieke doelgroepen zoals fietsers en vrachtverkeer en bussen en hulpdiensten kunnen prioriteit krijgen bij het verkeerslicht)
  • Optimaliseren, zowel lokaal als op netwerkniveau (realtime aanpassen van instellingen om de afwikkeling van verkeer te verbeteren)

Dit proces is nog niet afgerond. Op de website van Dutch Mobility Innovations is deze veranderende wereld te volgen.

Namens het ministerie heeft DTV het standaardformat Beleidskader iVRI opgesteld. De wegbeheerders binnen Talking Traffic hebben voor alle te realiseren iVRI`s deze beleidskaders ingevuld.

Het is goed om aan de voorkant na te denken over uw beleid en de rol die de VRI`s in het wegennet hierin spelen. Wij adviseren om eerlijk te zijn over de verkeersprestatie nu en in de toekomst. Zo voorkomt u dat u onrealistische verwachtingen van de iVRI creëert.

Alles over de iVRI

Marcel Willekens

Meer weten? Neem contact op.

Neem contact op met Marcel