Als de afweging voor de toe te passen usecase(s) gemaakt is, wordt een ITS-applicatie gemaakt. Het is belangrijk om deze applicatie te toetsen. Er is op dit moment nog geen eenduidig toetsingskader van een ITS-applicatie. Dit komt doordat alle ITS-applicaties een andere architectuur kennen, wat eenduidige toetsing lastig maakt.

Enkele tips:

  • Bij de usecase informeren gaat het om de betrouwbaarheid van de informatie die getoond wordt. DTV heeft een tool ontwikkeld waarmee deze betrouwbaarheid objectief te meten is. Enige vereiste is dat de werkelijke faseovergangen en de voorspellingen in een leesbaar bestand aangereikt worden. Vlog-bestanden zijn hier een voorbeeld van.
  • Bij de usecase prioriteren gaat het om de constatering dat een voertuig daadwerkelijk prioriteit krijgt. Dit is te toetsen door de berichten van en naar de iVRI te analyseren en te evalueren of de iVRI reageert op deze berichten. Dit is te testen met een C-ITS test tool. Er zijn verschillende testtools beschikbaar bij diverse leveranciers. Met de testtool van het Ministerie is het mogelijk om SRM en CAM-berichten te versturen.
  • Bij de usecase optimaliseren is het moeilijk op straat te toetsen wat de applicatie doet. Een bepaalde lokale keuze kan namelijk bedoeld zijn als optimalisatie verderop. Een microsimulatie tijdens de voorbereiding kan hier uitkomst bieden. Dan is het mogelijk om een gehele streng te toetsen en te zien wat de invloed van een lokale keuze in de streng is.

Alles over de iVRI

Tom Steijvers

Meer weten? Neem contact op.

Neem contact op met Tom