Actieplan fiets

In Nederland wordt volop gewerkt aan het stimuleren van de fiets als volwaardig alternatief voor de auto. Hiervoor zijn niet alleen betere, snelle fietsverbindingen nodig. Het is ook van belang dat de bestaande fietsinfrastructuur van voldoende kwaliteitsniveau blijft of zelfs geoptimaliseerd wordt.  

Keuzes maken voor de fiets

De ideale situatie voor de fietser: overal voldoende brede fietspaden in rood asfalt uitgevoerd. Maar vanwege de beperkte beschikbare ruimte en middelen, moeten er keuzes worden gemaakt. DTV kan jouw organisatie helpen bij de onderbouwing van deze keuzes, door het uitwerken van een actieplan of uitvoeringsprogramma fiets.

Onderbouwing van keuzes

Met een onderbouwd plan kun jij jouw (bestuurlijke) organisatie overtuigen van de nut en noodzaak van de investeringen voor de fiets. Ook wordt hiermee duidelijk welke fietspaden het eerst aangepakt worden en waarom. Je hebt hiermee een goede onderbouwing, die tevens visueel is gemaakt omdat wij jouw fietsplan uitwerken in GIS.

We bieden ondersteuning op de volgende onderdelen:

  • Het inventariseren van de belangrijkste knelpunten in de infrastructuur. Hierbij maken wij onder andere gebruik van de data uit jullie wegbeheerpakket en uit de data van de fietsersbond aangezien wij sinds 2023 ‘vrienden van de fietsersbond zijn’.
  • Het ontwikkelen van een categorisering van het fietspadennetwerk en de bijbehorende inrichtingskenmerken. Het spreek voor zich dat een fietspad naar of door een natuurgebied andere inrichtingskenmerken heeft dan een doorfietsroute van een ‘Vinex-wijk’ naar een economische toplocatie.
  • Het toetsen van de bestaande infrastructuur op de gewenste inrichtingskenmerken aan de hand van beschikbare of te inventariseren data.
  • Het bieden van hulp bij het inzichtelijk maken van de (financiële) opgave en het prioriteren van de opgave, bijvoorbeeld mede gebaseerd op jullie onderhoudsplanning;
  • Het visueel inzichtelijk maken via GIS en eventueel ondersteund met een bondige rapportage.

Kortom, laat ons je adviseren of ontzorgen bij een uitvoeringsplan of actieprogramma fiets.

Pleun Smits

Heeft jouw organisatie wellicht behoefte aan een actieplan fiets? Neem contact op met één van onze fietsexperts.

Neem contact op met Pleun