Doortrappen

Ouderen hebben een verhoogd risico op ongevallen met de fiets. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft daarom in 2018 de aanpak Doortrappen ontwikkeld. Doortrappen is gericht op ouderen (60+) en bedoeld om ouderen zo lang én veilig mogelijk op de fiets te houden. DTV helpt gemeentes en regio’s bij de uitvoering van het initiatief door ze zo veel mogelijk ontzorgen in of te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor Doortrappen. 

Binnen het programma wordt ingezet op bewustwording van het onderwerp fietsveiligheid onder ouderen, door het thema bespreekbaar te maken en hen te stimuleren tot aanpassingen aan de fiets of in gedrag.

De vijf uitgangspunten van het programma Doortrappen:

  • Herkenbaarheid en herhaling
  • Van- en door ons
  • Verbind fietsveiligheid en bewegen
  • Werk samen met lokale partners
  • Van onbewust naar ambassadeur

De indirecte route

Daar voegen we aan toe: samen doen en gezelligheid. Het is gebleken dat dit aspect voor de doelgroep erg belangrijk is. Deze sociale invalshoek gebruiken we dan ook als ‘frame’ voor het project. Zo voorkomen we weerstand, aangezien veel senioren vinden dat zij nog prima kunnen fietsen. De indirecte route is daarom effectiever.

DTV heeft ervaring met meerdere interventies voor Doortrappen. Zo hebben we in de Leidse regio met veel succes Doortrapdagen en fietsloketten georganiseerd.

Senioren met zelfvertrouwen en plezier op de fiets houden

Doortrappen Leiden

Bynette Dijkstra-Stam

Vind jouw gemeente Doortrappen belangrijk, maar hebben jullie hulp nodig bij de uitvoering? Neem contact met ons op om samen te kijken welke interventies passend zijn binnen jouw gemeente en hoe wij daarin kunnen ondersteunen.

Neem contact op met Bynette