Fietsstimuleringscampagne

In Nederland wordt flink wat afgefietst: naar school, werk of zomaar op een zonnige dag in het weekend. Onze fietsinfrastructuur is goed en daar waar nodig verbeterd. Toch kiest men niet altijd voor de fiets voor afstanden die goed af te leggen zijn op de fiets. De helft van de autoritten in Nederland is namelijk korter dan 7,5 kilometer en een derde is zelfs korter dan 5 kilometer. 

Uit een gedragsonderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt echter dat 7 op de 10 mensen die intensief de auto gebruiken, vaker voor korte ritten de fiets zouden willen en kunnen pakken. Er liggen dus genoeg kansen om modal shift te realiseren.

Zo helpen we

Wanneer men gewend is om de auto te pakken voor bepaalde routes, is het lastig hen op de fiets te krijgen. Het gaat in dit geval om het veranderen van gewoontegedrag, we doen het zonder erbij na te denken. Het gedragsteam van DTV helpt overheden dit patroon te doorbreken:

  • Wij ontwikkelen succesvolle interventies en campagnes om mensen te stimuleren vaker de fiets te pakken;
  • Hierbij brengen wij in kaart welke factoren een sterke samenhang hebben met fietsgedrag;
  • Dit kunnen wij doen voor regio’s en gemeentes voor het stimuleren van het fietsverkeer;
  • Maar ook voor organisaties en bedrijventerreinen om de CO2-uitstoot en reiskosten te verlagen en de gezondheid van medewerkers te verhogen.
Bynette Dijkstra-Stam

Wil je dat mensen vaker de auto laten staan en voor kortere afstanden eerder kiezen voor een ritje op de fiets? Wij helpen graag bij het ontwikkelen van een passende interventie of gedragscampagne.

Neem contact op met Bynette