Functionele specificatie verkeerslichten

In een functionele specificatie beschrijven we hoe een verkeersregelinstallatie op een bepaald kruispunt verkeerskundig werkt. Een verkeerslichtenregeling moet voldoen aan de beleidsdoelstellingen en verkeersveiligheidseisen. De specificatie geeft vooraf duidelijkheid aan opdrachtgever en programmeur hoe de regeling moet gaan werken. Achteraf geeft de specificatie duidelijkheid bij beheer hoe bepaalde zaken werken en welke parameters instelbaar zijn.  

Zo geeft de functionele specificatie onder andere inzicht in:

  • Met welke signaalgroepen wordt het kruispunt geregeld?
  • Zijn er deelconflicten en welke veiligheidseisen gelden hierbij?
  • Wat zijn de ontruimingstijden, vastgroen-, garantiegroen-, maximumgroen- en geeltijden?
  • Welke detectie is aanwezig met welke detectiefuncties?
  • Zijn er doelgroepen die prioriteit moeten krijgen en hoe werkt die prioriteit dan?
  • Zijn er overige bijzonderheden? Veel kruispunten liggen in de invloedsfeer van een volgend conflictpunt in de omgeving.
  • Daarom stemmen we verkeerslichtenregelingen op elkaar af met interne of externe koppelingen.

Wij stellen een heldere functionele specificatie op die invulling geeft aan het beleid. We hebben ruime ervaring in het opstellen van functionele specificaties voor zowel solitaire (CCOL) regelingen als netwerkregelingen.

Eric Oostvogels

Klaar om jullie verkeerslichtenregelingen naar een hoger niveau te tillen? Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Neem contact op met Eric