Mentale toegankelijkheid

Wil je de zelfredzaamheid van senioren sterk verbeteren? Of wil je dat de bezettingsgraad van bussen, trams of metro in de daluren flink stijgt? En tegelijkertijd besparen op de kosten van het doelgroepenvervoer? Al meerdere jaren is gebleken dat tot wel 40% van de senioren de overstap naar het reguliere openbaar vervoer maken met het inzetten van onze interventies.  

Fysieke versus mentale toegankelijkheid

Tegenwoordig is het openbaar vervoer toegankelijk voor vrijwel iedereen. Haltes en bussen zijn aangepast, zodat reizigers met mobiliteitsbeperkingen ook comfortabel met het OV kunnen reizen. Ook de reisinformatie in zowel haltes als in bus en trein is sterk verbeterd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met reizigers met audiovisuele beperkingen.

Fysieke toegankelijkheid van het OV zorgt echter niet voor meer gebruik van het OV. Ook de mentale toegankelijkheid speelt een rol in of men gebruik maakt van het openbaar vervoer. Met name onder senioren blijft het gebruik van het OV achter bij de verwachtingen. Deze doelgroep heeft onvoldoende kennis van reizen met het OV of beleeft de toegankelijkheid van het OV nog niet als optimaal. De introductie van de OV-chipkaart en gedeeltelijke verschuiving van persoonlijke dienstverlening naar het internet speelt daarbij een grote rol. Senioren vinden het lastig of vrezen voor het onbekende. Daarmee is de mentale toegankelijkheid van het OV voor verbetering vatbaar.

Succesvolle interventies voor verbeteren van mentale toegankelijkheid

DTV heeft veel ervaring met het succesvol verbeteren van deze mentale toegankelijkheid. Hiervoor hebben we verschillende succesvolle interventies ontworpen, zoals OV-OpStapDagen, OV-Praktijkdagen en het (reizende) Reisloket. Met deze interventies geven we voorlichting, laten we doelgroepen in een veilige setting het OV ervaren en trainen we hun vaardigheid. Met slechts één of twee interventies maakt tot wel 40% van de doelgroep de overstap naar het reguliere openbaar vervoer.

Wij bieden de volgende diensten aan voor het verbeteren van de mentale toegankelijkheid:

  • Organiseren van de OV-OpStapDagen en -Praktijkdagen en het (reizende) Reisloket;
  • Content voor communicatie over deze interventies en de communicatie door lokale kranten;
  • Evalueren van de interventies.

Kosten besparen en beleidsdoelen realiseren

Voor gemeenten, regio’s en provincies een goede manier om:

  • Invulling te geven aan de kanteling van de Wmo: u helpt mensen zelfredzaam te worden en te blijven;
  • Kostenbesparing te realiseren door het vertragen of verlagen van de instroom van het aantal Wmo-pashouders voor oplossingen zoals RegioTaxi / Deeltaxi;
  • De kostenefficiency van het reguliere OV te verbeteren door een hogere bezettingsgraad;
  • Invulling geven aan de opdracht gesteld door het VN Verdrag Handicap ‘Coalitie voor inclusie’.
Bynette Dijkstra-Stam

Welk doel jij ook hebt bij verhogen van de mentale toegankelijkheid van senioren, wij ondersteunen jou daarbij! Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Neem contact op met Bynette