Privacy en security

Met de komst van de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) is het landschap van verkeersregelinstallaties (VRI) aanzienlijk veranderd. De iVRI’s zijn nu onderdeel van een uitgebreide dataketen en bevatten ook nieuwe functionaliteiten. Tegelijkertijd worden er steeds strengere eisen gesteld vanuit Europese en nationale wetgeving, waardoor zowel overheden als marktpartijen voor de uitdaging staan om de privacy en security van (i)VRI’s en hun netwerken op het juiste niveau te brengen.  

DTV helpt organisaties door de functie van bruggenbouwer te vervullen. Tussen enerzijds de VRI specialisten en aan de andere kant de privacy- en security specialisten, zoals de CISO’s en de Privacy Officers. Als onafhankelijke partner bieden wij praktische ondersteuning en advies om je systemen en informatie op een veilige manier te beheren.

Hoe kunnen we je helpen

Wij helpen je met het in kaart brengen van de risico’s en het gezamenlijk bepalen van de passende beheersmaatregelen. Dit doen we onder andere door:

  • Creëren van bewustwording van de urgentie en noodzaak van maatregelen op het gebied van privacy en security.
  • Vertalen van de maatregelen in Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) naar specifieke maatregelen gericht op de (i)VRI.
  • Inventariseren op welke belangrijke onderdelen in je organisatie nog hiaten zitten en welke beheersmaatregelen hiertoe genomen kunnen worden. Dit in gezamenlijkheid met vertegenwoordigers uit je organisatie.
  • Bieden van inhoudelijke ondersteuning bij het doorlopen van een DPIA voor je (i)VRI areaal.

Het voldoen aan alle wetten en richtlijnen vereist een doordachte aanpak.

Tom Steijvers

Wacht niet met het op orde brengen van de privacy en security in je organisatie. Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek. Ontdek hoe wij je kunnen helpen bij het realiseren van doeltreffende beheersmaatregelen.

Neem contact op met Tom