Verkeerseducatie

Binnen de doelgroep 12- tot 18-jarigen leidt zelfoverschatting, afleiding en roekeloosheid tot ongevallen. Verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs (VEVO) is daarom gericht op het vergroten van de bewustwording ten aanzien van de gevaren in het verkeer te vergroten en het stimuleren van een veilige verkeersdeelname onder deze doelgroep.  

“Door het goed inzetten van verkeerseducatie binnen het voortgezet onderwijs kunnen we gezamenlijk de risico’s in het verkeer verkleinen en het aantal ongelukken verminderen.”

TotallyTraffic

  • TotallyTraffic is een structureel lesprogramma specifiek voor leerlingen binnen het voortgezet onderwijs.
  • Het lespakket van TotallyTraffic is gericht op het vergroten van de bewustwording in het verkeer, waardoor er minder slachtoffers vallen.
  • Veel scholen maken al jaren met succes gebruik van het lesprogramma!

Voor wie?

Scholen in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Amsterdam kunnen gebruik maken van Totally Traffic. DTV maakt scholen in Noord-Brabant, Amsterdam en Limburg enthousiast voor dit gratis lespakket en vervult professionele en intensieve begeleiding van de TotallyTraffic -jaarplannen.

Lisette de Wildt

Wil je meer weten over het TotallyTraffic lesprogramma en heeft je school interesse om het pakket te gebruiken? Neem contact met ons op.

Neem contact op met Lisette