De meeste wegbeheerders hebben verkeersveiligheid als belangrijk speerpunt. De ambitie is daarin om het aantal verkeersslachtoffers te reduceren of zelfs naar ‘nul’ terug te brengen. Een risicogestuurde aanpak conform het SPV is hierbij steeds vaker toegepast. Een belangrijk thema binnen dit SPV is een veilige infrastructuur.

Inzicht in de kwaliteit van de infrastructuur

DTV heeft veel ervaring met het in beeld brengen van verkeers(on)veiligheid van de infrastructuur. Een veel gebruikte methode hierbij is de vormtoets. Een methode waarbij wij in beeld brengen in hoeverre de infrastructuur conform de richtlijnen is ingericht. Aan de hand van beschikbare of te inventariseren data geven wij je inzicht in de kwaliteit van de infrastructuur, waarbij de wegcategorisering als vertrekpunt wordt genomen.

Vragen die aan bod komen:

  • Is er een obstakelvrije zone aanwezig op de provinciale weg?
  • Is de ETW-I inderdaad voorzien van kantmarkering?
  • Zijn de kruispunten op de erftoegangsweg ook gelijkwaardig en is er geen sprake van allureverschil?
  • Zijn er vrijliggende fietspaden op de gebiedsontsluitingswegen binnen de kom?

De thermometer van je wegennet

Wij helpen je graag met het beoordelen van de infrastructuur en leveren hierbij in elk geval een GIS omgeving met de opgave in één oogopslag, waarbij uiteraard op wegkenmerk te sorteren is. Desgewenst vertalen we deze vormtoets in een uitvoeringsprogramma of we integreren dit in een risicogestuurd plan verkeersveiligheid.

Pleun Smits

Wil je meer weten over onze Vormtoets? Neem contact op met één van onze adviseurs en zij komen graag bij je langs om het nader toe te lichten aan de hand van eerder opgeleverde resultaten!

Neem contact op met Pleun