WoonWerkScan

De WoonWerkScan van DTV is een krachtig instrument dat werkgevers helpt om inzicht te krijgen in de mobiliteitspatronen van hun werknemers. Met behulp van analyses en digitale enquêtes biedt de WoonWerkScan gedetailleerde informatie over woon-werkverkeer, waardoor werkgevers effectiever mobiliteitsbeleid kunnen ontwikkelen en implementeren.  

In het kort:

  • Snel inzicht in reismogelijkheden voor je medewerkers;
  • Praktisch toepasbaar advies om kosten te beheersen;
  • De data uit de WoonWerkScan krijg je online beschikbaar;
  • Geschikt voor alle bedrijfstakken en bedrijfsgroottes.

Kansen voor werkgevers 

Ingrijpende gebeurtenissen zoals een verhuizing zijn de momenten waarop mensen bewust nadenken over hun mobiliteit. Of misschien wil je organisatie de mobiliteit verduurzamen. Dit biedt kansen, bijvoorbeeld voor het stimuleren van de (elektrische) fiets met alle voordelen die daarmee gepaard gaan. Al lang is bekend dat medewerkers die fietsen fitter en productiever zijn. Fietsen levert een grote bijdrage aan het milieu en is goed voor de bereikbaarheid van organisaties.

Vraag naar parkeerplaatsen temperen

Ook komen wellicht minder voor de hand liggende oplossingen in beeld, zoals (elektrische) scooter, deelauto, high speed e-fiets en Park+Ride. Dan parkeren medewerkers elders en pakken ze voor het laatste deel van hun reis een (leen)fiets. Allemaal maatregelen die hard nodig kunnen zijn om de oplopende vraag naar parkeerplaatsen bij de werkgevers te temperen.

De WoonWerkScan helpt organisaties goed mobiliteitsbeleid te voeren.

Harmen Krusemeijer

Behoefte aan hulp? Met onze WoonWerkScan bieden wij snel en objectief inzicht in oplossingen voor je medewerkers. Zien hoe het werkt? Neem contact met ons op 

Neem contact op met Harmen