Stagiair Mobiliteit en Verkeer

Een stageplaats bij DTV is een win-win. Ons doel is om samen te leren en te groeien. Nieuwe kennis opdoen over verkeer, mobiliteit en gedrag. Je bent initiatiefrijk en nieuwsgierig. Je wil het beste uit je stage halen, wij het beste uit jou. Spreekt jou dit aan?

Wat ga je doen

Het onderwerp van je scriptie bepalen we in overleg. Wij hebben de keuze uit een paar interessante en actuele onderwerpen waar wij samen met jou verdieping aan willen geven:

 • GOW30

  Steeds meer gemeenten overwegen de invoering van de GOW30 waarmee een maximumsnelheid van 30 km/h binnen de bebouwde kom wordt gehanteerd. Deze nieuwe categorie gebiedsontsluitingsweg houdt in dat de snelheid wordt verlaagd van 50 naar 30 km/h en dat de inrichting daarop wordt aangepast. Bij de uitvoering van de GOW30 van papier naar praktijk komen nog veel vragen kijken. Hoe kan deze snelheidsverlaging geloofwaardig worden doorgevoerd? Welke inrichtingselementen kunnen het beoogde effect bereiken? Wanneer werken GOW30-wegen wel en wanneer niet? Niet alleen op wegvakken, maar ook op kruispunten. Welke belemmeringen zijn er om een GOW30 succesvol in te voeren?

 • GOW60

  Steeds meer overheden gaan met snelheidsreductie verder dan alleen het toepassen van 30km-zones in woongebieden. Er is behoefte aan duidelijkheid in de mogelijkheden. Wat zijn de mogelijke gevolgen van een GOW60? In hoeverre kan een GOW60 als volwaardige wegcategorie worden toegepast of blijft dit vooral een uitzondering op de ETW60 / GOW80? Welke ontwerpelementen op de huidige GOW80 zorgen voor verkeersonveiligheid?

 • Fiets

  Steeds meer gemeenten lopen tegen hetzelfde probleem aan. Op fietspaden worden wisselende snelheden gereden en daarbij neemt de diversiteit aan modaliteiten toe. Actieve modaliteit wordt dan ook steeds belangrijker, met name in de grotere steden (STOMP-principe). Hoe kunnen we snelle en langzame fietspadgebruikers zo veilig mogelijk gebruik laten maken van hetzelfde fietspad? Gaan vervoersvormen zoals de LEV’s, cargobikes en speed pedelecs straks in harmonie samen de ruimte op het fietspad delen of ziet de realiteit er toch anders uit? En leidt dit tot meer of minder verkeersruimte in de stad? Welke subjectieve én objectieve (ontwerp)elementen maken een fietspad eigenlijk onveilig?

 • Voetganger

  Steeds meer gemeenten vinden ruimte voor de voetganger belangrijker, omdat de druk op de ruimte steeds verder toeneemt. Lopen kost immers weinig ruimte in de verdichtende stad, is gezond en duurzaam. Dit vraagt echter om beter voetgangersbeleid. De eerste Ontwerpwijzer Voetgangers van CROW is 2 november 2023 gepresenteerd op het Nationaal Verkeerskundecongres. De Ontwerpwijzer helpt gemeenten om meer oog te hebben voor voetgangers in hun ontwerpen voor de openbare ruimte. Maar hoe gaan we de Ontwerpwijzer in de praktijk toepassen? 

Meewerk stagiair mobiliteit

Ben je op zoek naar een meewerkstage?

Dat kan ook. In dat geval werk je tijdens je stage mee aan verschillende uitdagende projecten om ervaring op te doen in de praktijk. Daarnaast is er ook ruimte om aan een rapport of eindproduct te werken. Je wordt volledig betrokken bij onze werkzaamheden en maakt op deze manier kennis met het werkveld.

Wie ben jij

We zoeken een hbo- of wo-student in de richting van mobiliteit, verkeer of een aanverwante studierichting met interesse voor het mobiliteitswerkveld. Je bent daadkrachtig, enthousiast en leergierig. Je weet ons te prikkelen met nieuwe inzichten en bent niet bang om uit je comfort zone te stappen.

Wat bieden we jou

Je werkt samen met ervaren verkeerskundigen voor aansprekende opdrachtgevers in het hele land. Je loopt stage bij het team Verkeersarchitectuur maar leert ook van en voor onze andere teams: Smart Mobility, Gedrag, Capacity Building en Data & Development. Op ons kantoor heerst een open werksfeer, we werken intensief samen en er is ruimte voor sociale activiteiten. We bieden je een aantrekkelijke stagevergoeding, zorgen voor goede begeleiding en een fijne werkplek.

Over ons

DTV is een verkeerskundig adviesbureau gevestigd in Breda. We adviseren en ondersteunen organisaties en professionals bij hun uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Duurzame, veilige en betrouwbare mobiliteit voor iedereen, daar gaan we voor. Ons team bestaat uit bijna 50 enthousiaste professionals, die dagelijks werken aan projecten die er toe doen. We zijn actief op onder andere de thema’s: verkeersonderzoek, verkeersveiligheid, verkeersmanagement, fiets, verkeerslichten, opleidingen en cursussen.

Reageren

Lijkt het je wat? Stuur je reactie + CV naar Kim de Wit, 076-5136651, kimdewit@dtv.nl. Voor vragen kun je ook bij haar terecht.