Cameraobservatie ter monitoring van de verkeersveiligheid in Aalsmeer

Een conflictobservatie en gedragsanalyse met behulp van camerabeelden. Voor gemeente Aalsmeer zetten we beide onderzoeksmethoden in op de Burgemeester Kasteleinweg. De kruispunten met verkeerslichten zijn omgevormd tot meerdere niet alledaagse rotondes, waar een busbaan overheen loopt. De monitoring moest antwoord geven op de vraag in hoeverre de situatie begrepen wordt door de weggebruikers en er risicovolle situaties ontstaan. Het onderzoek is inmiddels naar tevredenheid afgerond.

Vorig jaar schakelde gemeente Aalsmeer DTV Consultants in voor een onderzoek op de heringerichte Burgemeester Kasteleinweg. Na een locatieschouw zijn meerdere camera’s geplaatst die gedurende zeven dagen de verkeersstromen op de rotondes hebben gemonitord. Uit de geanalyseerde beelden kwamen conflicten naar voren waarover advies is uitgebracht. Mede dankzij het onderzoek zijn inmiddels verschillende aanpassingen gedaan.

Kracht van camerabeelden

Lindy van Scharrenburg, adviseur Gedrag en Verkeersarchitectuur bij DTV Consultants: “De camerabeelden gaven ons een helder beeld van het gedrag dat zich afspeelde op deze rotondes en in hoeverre de situatie duidelijk is voor de weggebruikers. Hiermee konden we een goed onderbouwd verhaal neerleggen van de ontstane onveilige situaties en hoe deze te verbeteren. Een mooie combinatie van de kracht van camerabeelden en het toepassen van onze kennis over human factors.”

Ontwerprichtlijnen en herkenbaarheid

Ze vervolgt: “Het blijkt maar weer hoe belangrijk het is om verkeerssituaties te monitoren. Of een ontwerp dat op papier is bedacht, ook werkt en begrepen wordt in de praktijk. Door zo dicht mogelijk bij de ontwerprichtlijnen te blijven, maak je verkeerssituaties herkenbaar en dus duidelijk. Indien een situatie dit niet toelaat zijn er vaak nog andere toepassingen om dit te verbeteren. Zoals we ook in Aalsmeer hebben voorgesteld.”

Wat is er naar aanleiding van het onderzoek veranderd?

  • De gemeente is voornemens om twee pijlen op het fietspad aan te brengen bij de oversteken met twee richtingen fietspaden om het voor gemotoriseerd verkeer inzichtelijker te maken dat fietsers van twee kanten kunnen komen.
  • Een kruisingsvlak op een aangrenzende weg is zwart gemaakt, zodat de fietsstraat op de juiste manier eindigt. Er is een pijl op de weg geschilderd om de route voor gemotoriseerd verkeer duidelijk(er) te maken.
  • In overleg wordt het aanwezige groen verlaagd om het zicht van fietsers te verbeteren.
  • Tot slot heeft DTV Consultants nog een aantal wijzigingen geadviseerd, die in overweging zijn bij de gemeente.

Wil je meer weten over de onderzoeksaanpak en onze monitoringstools? Neem contact op met Lindy van Scharrenburg.