Deelscooters op het rechte pad

De razendsnelle groei van het aanbod deelscooters in Nederland maakt dat het vervoermiddel in veel steden niet meer weg te denken is uit het huidige straatbeeld. De elektrische deelscooters kunnen autoritten in de stad vervangen, ze zorgen niet voor geluidsoverlast of luchtverontreiniging en ze zijn op (bijna) iedere gewenste plek achter te laten. Of is het toch niet zo rooskleurig?

Dit laatste voordeel heeft in veel gemeenten een nadelig effect teweeggebracht. Veel deelscooters worden onjuist geparkeerd, waardoor ze voetpaden blokkeren en bijdragen aan de verrommeling van een stad. Daarom heeft DTV Consultants in gemeente Nijmegen onderzoek gedaan naar de oorzaak van rondslingerende deelscooters en het gedrag van bestuurders, om een oplossing te vinden voor het onjuist parkeren.

De sociale norm bij foutparkeren

Uit eerder gedaan wetenschappelijk onderzoek naar deelfietsen, blijkt dat de ‘sociale norm’ van invloed is op de intentie om de fiets juist te parkeren. In dit onderzoek keken wij of de sociale norm ook van invloed is op de intentie om een deelscooter juist te parkeren. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de injunctieve en descriptieve norm. Waar de injunctieve norm beschrijft hoe mensen zich zouden moeten gedragen, beschrijft de descriptieve norm welk gedrag daadwerkelijk vertoond wordt. Voor beide normen is getest of deze de intentie verhogen om een deelscooter juist te parkeren.

De invloed van de injunctieve en descriptieve norm

Voor het onderzoek ontwierp DTV Consultants twee verkeersborden: één die de injunctieve norm uitdraagt en één de descriptieve norm. Deelnemers kregen via een vragenlijst één van de twee borden of een neutraal bord te zien. Vervolgens kregen zij een vraag met betrekking tot de intentie om een deelscooter juist te parkeren. Uit de resultaten blijkt dat deelnemers een significant hogere intentie hebben om een deelscooter juist te parkeren wanneer zij het bord met de injunctieve norm hebben gezien, ten opzichte van het bord met de descriptieve norm.

Inzichten uit veldonderzoek

Om te testen of de verkeersborden, met de injunctieve en descriptieve norm, op straat effect hebben, zijn ze in Nijmegen opgehangen. Deelnemers van het onderzoek reden een route langs de verkeersborden, niet wetende dat de borden er zouden hangen. Wanneer zij na het rijden van de route hun deelscooter parkeerden, gaf de onderzoeker een score aan de juistheid van de parkeerpositie. Het gros van de deelnemers merkte echter de borden niet op. Bestuurders, en met name jongeren, letten tijdens het rijden mogelijk niet op verkeersborden of zijn te veel bezig met de besturing.

Het eerste deel van dit onderzoek laat zien dat de injunctieve norm invloed heeft op de intentie om een deelscooter juist te parkeren door deze norm op een verkeersbord uit te dragen. Omdat tijdens het veldonderzoek de borden niet opvielen, is het van belang dat een bord met de injunctieve norm wordt geplaats op locaties waar bestuurders stilstaan, bijvoorbeeld voor een verkeerslicht of een standplaats.

Het onderzoek laat zien dat de injunctieve norm invloed heeft op de intentie om een deelscooter juist te parkeren door deze norm op een verkeersbord uit te dragen. Hierbij is het belangrijk dat zij het bord kunnen zien en lezen, door deze te plaatsen waar bestuurders stilstaan, bijvoorbeeld voor een verkeerslicht of bij de standplaats.

Gedragsonderzoek

Is het rondslingerend deelvervoer in jouw gemeente ook een probleem? DTV Consultants biedt gedragsonderzoek aan. Hierbij gaan we na welke factoren ten grondslag liggen aan het foutparkeren van deelscooters en ontwikkelen we een interventie op maat.

Neem bij interesse contact op met Robin Swolfs, adviseur Gedrag.