Het belang van iVRI-evaluaties: voor elke kruispunt de juiste applicatie

Om het maximale uit intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) te halen, verzorgt DTV diepgaande iVRI-evaluaties voor overheden en wegbeheerders. Ruwe verkeersdata vertalen we naar onafhankelijk advies op maat voor een maximale werking en dus een optimale doorstroming op kruispunten. “We brengen voor elke iVRI in beeld wat de ideale applicatie is. Met als doel klanten inzicht te geven in de gerealiseerde verkeerseffecten. Hiermee kunnen zij beslissen welke het beste aansluiten bij hun doelstellingen”, zegt Gonzalo Pena, adviseur Smart Mobility.

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) weten welk verkeer er aankomt en kunnen op basis van die real-time informatie de doorstroming op wegen en kruispunten verbeteren. Het hart van elke iVRI wordt gevormd door een verkeersregelapplicatie, waarvan er verschillende in omloop zijn. De wegbeheerder kan immers uit een aantal leveranciers kiezen welke applicatie hij op zijn eigen VRI’s installeert.

De kenmerken van de applicatie past echter niet altijd optimaal bij het karakter van het kruispunt of verkeerssituatie. “Wegbeheerders komen daarom bij ons terecht met de vraag welke software op welk kruispunt het beste presteert”, zegt Gonzalo Pena. Als adviseur Smart Mobility werkt hij mee aan de evaluaties. “We verzamelen van elke applicatie vier weken lang data. Om de week wisselen we van applicatie over een periode van twee maanden om de applicaties in vergelijkbare verkeerssituaties met elkaar te kunnen vergelijken.

Meest geschikt

Die evaluatieweken leveren grote hoeveelheden ruwe iVRI-data op, waarmee onze data-specialisten aan de slag gaan. Zij verwerken al die gegevens tot informatie waar Gonzalo met zijn collega’s van Team Smart Mobility vervolgens hun analyses op baseren. “Wij vertalen onder meer wachttijden, het aantal stops, reistijden en het aantal roodlicht negaties naar een concreet advies. Opdrachtgevers weten zo precies welke applicatie ze het best kunnen inzetten per verkeerssituatie.”

Hij benadrukt dat het ene systeem niet meteen beter is dan het andere, maar wel beter geschikt kan zijn. “Het ene systeem functioneert bijvoorbeeld beter voor autoverkeer en het andere voor fietsverkeer, of het openbaar vervoer. Het is maar net waar je als overheid of wegbeheerder het accent op wil leggen.” Met de juiste iVRI-applicatie kan de gemeente gericht haar doelen nastreven, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de doorstroming voor fietsers.

Gemeente Den Haag

Dat doet ook gemeente Den Haag, dat is een van de gemeenten die gebruik maakt van de iVRI-evaluaties van DTV. Robin Los, senior verkeerskundige, legt uit wat de evaluaties hen brengt. “Op basis van de analyses weten we hoe onze ITS-applicaties functioneren en kunnen we onze bestuurders goed informeren en het beleid op tijd de juiste richting in sturen.”

Objectief

Dat veel gemeentes, provincies en wegbeheerders voor DTV kiezen voor de evaluaties van haar iVRI’s, begrijpt Gonzalo wel. “Natuurlijk kunnen de leveranciers van iVRI-applicaties ook evaluaties maken. Wij hebben echter een onafhankelijke positie en kijken alleen naar de beschikbare objectieve data.” Volgens Gonzalo is er nóg een voordeel. “Bij ons zitten de data-analisten en smart mobility-adviseurs onder één dak. We kunnen makkelijk en veel met elkaar sparren dat komt de kwaliteit van het advies ten goede.”

Bekijk ook: Evaluatie iVRI

Meer weten over de iVRI evaluaties of een concrete vraag voor onze adviseurs? Neem contact op met Gonzalo Pena, Tom Steijvers of Marcel Willekens van team Smart Mobility.