iVRI-data op orde met de KPI-monitoringstool

Wegbeheerders staan voor een digitaliseringsopgave op het gebied van wegverkeer. Aanleiding zijn de landelijke afspraken in de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata en de daaruit volgende Data Top 15. Een van de data-items is de iVRI-data. DTV Consultants heeft een nieuwe monitoringstool ontwikkeld die wegbeheerders inzicht geeft in de kwaliteit en werking van de iVRI’s en waar prioriteiten liggen om op te acteren.

Digitaliseringsopgave

In het BO MIRT zijn landelijke afspraken gemaakt tussen Rijk en regio over de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata. De doelstelling is dat elke wegbeheerder in Nederland voor eind 2023 de levering van actuele en betrouwbare data van de Data top 15 op orde heeft en heeft gebord in de organisatie. Deze digitale gegevens dragen bij aan vraagstukken als verduurzaming en de mobiliteitstransitie.

KPI-monitoringstool

De regio Zuid-Holland is vooruitstrevend aan de slag met de opgaven om te digitaliseren. Een Regionaal Data Team (RDT) helpt wegbeheerders in de regio bij het op orde krijgen en ontsluiten van de data. Om de kwaliteit van de iVRI-data te controleren, wordt gekeken naar de 25 kwaliteitsindicatoren (KPI’s) in UDAP. Daar kan een wegbeheerder per iVRI in detail de status van de huidige KPI-waarde zien. Het ontbreekt echter aan een overzicht voor álle iVRI’s en hoe bijvoorbeeld de KPI-waarden veranderen door de tijd heen. De datateams die tientallen zo niet honderden iVRI’s monitoren, hebben minder behoefte aan de details per iVRI, maar juist aan een totaaloverzicht van alle iVRI’s. Om in deze behoefte te voorzien heeft DTV Consultants voor het RDT Zuid-Holland de KPI-monitoringstool ontwikkeld. Deze is later verder doorontwikkeld voor het RDT Midden-Nederland.

Van data naar informatie

Joost Hormann, adviseur Smart Mobility bij DTV Consultants is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de KPI-monitoringstool: “De tool helpt Regionale Data Teams en wegbeheerders bij het monitoren van de KPI’s. Het zet grote hoeveelheden data om in heldere visualisaties. De gebruiker ziet zo in een oogopslag hoe het met de kwaliteit van de iVRI-data gesteld is. Zo helpt de tool bij het prioriteren van issues waar een wegbeheerder op kan acteren. En draagt het bij aan het uiteindelijke doel: het verbeteren van de kwaliteitsindicatoren en daarmee de werking van de iVRI’s en de Use Cases.”

De KPI-monitoringstool biedt verschillende analysemogelijkheden, zoals een kwaliteitsscore per iVRI, per KPI of per leverancier. Daarnaast maakt het inzichtelijk of de kwaliteit van de iVRI-data de laatste maanden is verbeterd of verslechterd en voor welke KPI’s.

Eerste inzichten

De eerste inzichten zijn gelijk gedeeld in de landelijke proef Ketenbeheer iVRI waar RDT’s, wegbeheerders en leveranciers samen aan de slag zijn om de iVRI en de data op orde te krijgen.

Ben je benieuwd naar de verdere inzichten die de KPI-monitoringstool heeft gebracht of welke andere analysemogelijkheden de tool nog meer biedt? Neem contact op met onze adviseur Smart Mobility Joost Hormann.

 

Overzichtsbeeld van de KPI-monitoringstool:

Onderstaande afbeelding laat  het verloop in de tijd zien: