iVRI’s Kempenbaan West opgeleverd voor gemeente Veldhoven

De uitvoering van de werkzaamheden aan de Veldhovense Kempenbaan West zijn afgerond. In opdracht van gemeente Veldhoven heeft DTV Consultants hier het ontwerp en de realisatie van de intelligente verkeersregelinstallaties begeleid. Een omvangrijk project waarin met verschillende stakeholders is samengewerkt om tot een goed eindresultaat te komen.

In 2013 is gemeente Veldhoven gestart met de reconstructie van de Kempenbaan, één van de belangrijkste ontsluitingswegen van Veldhoven. De bereikbaarheid stond onder druk, mede door de sterke groei van aanliggende toplocaties: bedrijventerrein De Run, ASML en het Máxima Medisch Centrum. De weg is verbreed en er is een nieuwe aansluiting op de A67 gerealiseerd. DTV Consultants heeft het ontwerp en realisatie van de iVRI’s op de Kempenbaan West begeleid, onder begeleiding van adviseur Wilco Kooijman.

Nieuwe iVRI’s

Het westelijke gedeelte van de Kempenbaan is aangesloten op de nieuwe N69 van provincie Noord-Brabant. De N69 heeft een nieuwe aansluiting gekregen op de A67. De vernieuwde Kempenbaan is verbreed van 2×1 naar 2×2 rijstroken. Op de Kempenbaan staan twee nieuwe iVRI’s en op de N69 drie nieuwe iVRI’s. De twee iVRI’s op de Kempenbaan komen in beheer van gemeente Veldhoven en de drie iVRI’s op de N69 in beheer van provincie Noord-Brabant.

Stakeholders

Wilco Kooijman, adviseur Smart Mobility bij DTV Consultants over de opdracht: “De complexiteit zat in het feit dat er veel stakeholders betrokken zijn in dit project. Gemeente Veldhoven als opdrachtgever en beheerder van de iVRI’s op de Kempenbaan, de provincie als beheerder van iVRI’s en Rijkswaterstaat als beheerder van de A67. Ook waren de installatie- en civiele aannemer en de leverancier van de VRI’s betrokken bij dit project. DTV Consultants heeft alle partijen samen om tafel gebracht om tot een goed eindresultaat te komen.”

Eerste iVRI’s en busprioriteit bij halfstarre regelingen

De twee VRI’s op de Kempenbaan zijn de eerste iVRI’s in het areaal. Gemeente Veldhoven heeft ervoor gekozen om de ITS-applicatie door de leverancier van de verkeersregeltoestellen te laten programmeren. Hierdoor is er een CCOL-regeling gerealiseerd waarin alle usecases (informeren, prioriteren en optimaliseren) zijn opgenomen. Voor de drie iVRI’s van de provincie geldt dat er twee iVRI’s bij de toe- en afritten van de A67 staan. Langs deze VRI’s is een busroute. DTV Consultants heeft hiervoor een module in CCOL geprogrammeerd waarbij prioriteit aan openbaar vervoer wordt gegeven in een halfstarre regeling.

Ontzorgen

De gemeente wilde in dit project vooral ontzorgd worden door een partij met inhoudelijke VRI-kennis. Mark Peters van gemeente Veldhoven: “Ondanks de complexiteit van het project met de vele stakeholders en het feit dat de uitvoering in coronatijd heeft plaatsgevonden, heeft DTV Consultants ons uitstekend ontzorgd.”