Nederlandse fietsinfrastructuur centraal in training Tel Aviv

Israël wil de komende jaren fietsgebruik stimuleren. Het plan is om er honderden kilometers fietsinfrastructuur aan te leggen. Duurzaamheid is een belangrijke drijver. Maar ook de bevolkingsgroei, want zowel de geboorte- als immigratiecijfers in het land zijn hoog. Met andere woorden: een andere, duurzamere vervoersmix is hoognodig, waarin de fiets een belangrijke rol inneemt. Afgelopen jaar is door Teije Gorris van DTV Consultants een tweedaagse cursus verzorgd aan de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering.  

Netivei Israël is een van de agentschappen die voor het ministerie een ambitieus fietsplan moet gaan realiseren. De organisatie is van oudsher ingericht op het realiseren, managen en beheren van (nationale) wegenstructuren. Het plannen en ontwerpen van fietsinfrastructuur zit niet van nature in de organisatie, laat staan in de genen van de medewerkers die hiervoor aan de lat staan.

Leren van Nederland

Een nieuw team van ambitieuze professionals gaat de komende jaren honderden projecten implementeren. Kleine projecten van enkele tientallen en honderden meters tot grotere van meerdere kilometers. Om succesvol te zijn is kennis en kunde nodig. Nederland staat wereldwijd bekend als hét fietsland en loopt voorop op het gebied van fietsinfrastructuur. Het overbrengen van onze kennis en expertise vormde de basis van een mooie samenwerking met Netivei Israël.

Tweedaagse training

In september reisde Teije Gorris van DTV Consultants af naar Tel Aviv om twee dagen training te verzorgen over fietsinfrastructuur. Dit als onderdeel van een groter leertraject op dit vlak, voor meer dan 50 lokale professionals. Naast het ‘fietsteam’ , namen collega’s van andere afdelingen deel aan de training, maar ook van verschillende gemeenten, vrijwilligersorganisaties en consultants. Een mooie mix van organisaties maar ook van ervaring en achtergrond.

Ontwerpprincipes

De insteek van de twee dagen was alles leren van de moderne geschiedenis van fiets in Nederland, de toepassingen ervan in het buitenland en hoe een en ander te gebruiken in Israël. De belangrijkste doelen waren het creëren van bewustzijn en aanleren van een basiskennisniveau van aspecten die essentieel zijn voor het succesvol realiseren van lokale fietsambities. Denk daarbij aan:

  • Het denken vanuit de behoeften van de fietser door middel van de 5 ontwerpprincipes (samenhang, directheid, veiligheid, comfort en aantrekkelijkheid)
  • Verkeersveiligheidsprincipes: wanneer scheiden en wanneer mengen van fietsers met ander verkeer? En concrete ontwerpoplossingen voor bijvoorbeeld kruispunten en rotondes.
  • En ook belangrijke zaken zoals de “maatschappelijke business case” van fietsen: ‘Bikenomics’, de beleidscontext (wat zijn de grotere stedelijke en mobiliteitsambities en hoe draagt fiets daaraan bij?) en het organiseren van draagvlak via participatie.

Teije Gorris blikt terug: “Persoonlijk vind ik het leukste in deze sessies om eigen situaties – via eigen foto’s of streetview – en plannen/ontwerpen samen te bespreken. Deelnemers stonden om de beurt voor de klas om hun situatie toe te lichten inclusief hun door Nederland geïnspireerde analyse. Het zijn vooral deze discussies die inspireren en de lesstof toepasbaar maken. Voor zowel de deelnemers als de trainer. Op zo’n moment krijg je inzicht in lokale wet- en regelgeving maar vooral ook in gewortelde principes, logica, en beleids- en ontwerpprioriteiten en tegenstellingen. Zaken die je in beeld moet hebben om de leerinhoud te laten aansluiten op de werkvloer.”