Effectmeting

Met een effectmeting stellen we vast of bepaalde maatregelen het gewenste effect hebben bereikt, zoals het bevorderen van de verkeersveiligheid. We vergelijken de huidige situatie met de oude situatie, waardoor we altijd twee metingen uitvoeren. Op deze manier leveren wij waardevolle en bruikbare resultaten op. 

Onze experts helpen jou met het meten van de resultaten van de getroffen maatregel(en). Op basis van jouw specifieke vraag, maken we een aanpak op maat. Bij een effectmeting meten we eerst de huidige situatie door middel van een 0-meting. Wanneer de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd of een pilot is gestart, voeren we na enige gewenningstijd een 1-meting uit.

Succesfactoren en verbeterpunten

We vergelijken de resultaten van de metingen en stellen vast wat de verschillen zijn. Zo kunnen we ontdekken of het daadwerkelijke doel is bereikt en wat de succesfactoren en verbeterpunten zijn.

Evaluatie GOW30

Wij voeren samen met Goudappel een onderzoek uit naar de ervaringen met de GOW30. We willen leren van de eerste ervaringen. Heeft jouw gemeente concrete plannen voor de herinrichting van één of meerdere straten naar een GOW30?

Doe mee met ons onderzoek naar ervaringen met GOW30

Kim de Wit

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij samen met jou tot waardevolle en doelmatige resultaten weten te komen. Voor een persoonlijk advies, neem contact met ons op.

Neem contact op met Kim