Gegevensverzameling werkgebonden personenvervoer

Vanaf 1 juli 2024 zijn werkgevers met meer dan 100 werknemers verplicht om te rapporteren over zowel woon-werkverkeer als dienstreizen van de organisatie. Het verzamelen van de juiste gegevens voor deze rapportage is voor veel werkgevers geen dagelijkse kost. De mobiliteitsdeskundigen van DTV kunnen je hierbij adviseren en ondersteunen.  

Informatie over woon-werk verkeer verzamelen

Het verzamelen van informatie over woon-werk verkeer is voor de rapportage noodzakelijk. Dit omvat het in kaart brengen van de kilometers per type vervoermiddel die alle werknemers gezamenlijk afleggen. In dit kader spreekt men van jaarkilometers. DTV maakt gebruik van een digitale enquête-tool, waarmee we snel en eenvoudig inzicht krijgen in welke vervoermiddelen jouw medewerkers reizen (modal split), en hoe vaak ze van hun huis naar de werklocatie(s) reizen.

Bij een representatieve respons kunnen we deze gegevens vervolgens omzetten naar jaarkilometers per vervoermiddel, die we direct kunnen gebruiken voor de rapportage.

Informatie over dienstreizen verzamelen

Het aantal zakelijke kilometers die je medewerkers maken is normaliter op te halen uit de personeelsadministratie. Onze deskundigen helpen je graag bij het vaststellen van welke informatie nodig is en met welke gegevens je het beste kunt werken. Bij eventuele hiaten kunnen we je adviseren over te nemen stappen om tot een sluitende administratie te komen.

Harmen Krusemeijer

Kun je wel wat hulp gebruiken bij de gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit? Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek.  

Neem contact op met Harmen