Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van de buitenruimte en toegang tot Openbaar Vervoer wordt steeds belangrijker. Hoe ouder men wordt hoe belangrijker lopen wordt als manier van verplaatsen. Ook neemt het belang van goede loopinfrastructuur toe.

In 2040 zijn bijna 5 miljoen mensen 65 jaar of ouder en zal de vraag naar een goede en veilige loopinfrastructuur verder toenemen. Ook zijn er twee miljoen mensen met een beperking in Nederland. Door het geldig maken van het VN-verdrag Handicap in Nederland, zijn gemeenten verantwoordelijk voor een inclusieve buitenruimte en een inclusief mobiliteitsaanbod.

Verkeerskundig advies en gedragsbeïnvloeding

DTV kan helpen met het verbeteren van de infrastructuur. Dat kan door een middel van:

  • Het beoordelen van oversteeklocaties
  • Een kwaliteitstoets van OV-locaties (bus, tram en metro)
  • Een verkeersveiligheidsaudit
  • Bepalen van de belangrijkste routes voor senioren met behulp van data-analyse
  • Een belevingsonderzoek met behulp van Mappinion.

Ook kunnen we helpen bij gedragsbeïnvloeding. Met de OV-OpstapDagen leren we ouderen hoe ze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Iedereen veilig en zelfstandig over straat. DTV helpt je bij het toegankelijker maken van je gemeente.

André de Wit

Wil jij ook werken aan een gemeente waar iedereen veilig en zelfstandig over straat kan? Neem contact op met onze voetgangerexpert André de Wit.

Neem contact op met André