Verkeersveiligheidsbeoordeling

De Europese Unie heeft de RISM-II richtlijn vastgesteld. Hierin wordt een methode beschreven om systematisch aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid op de zogenaamde RISM-II wegen. In Nederland zijn dit grofweg de wegen met een snelheid van 100 km/h of hoger.  Deze systematische aanpak is verder uitgewerkt en heeft geleid tot een aantal verkeersveiligheidsinstrumenten die in Nederland gebruikt kunnen worden voor een systematische aanpak.  

Meerwaarde voor je wegennet

Onder andere bij de verkeersveiligheidsinspectie, de verkeersveiligheidsaudit en de verkeersveiligheidsbeoordeling. Het spreekt voor zich dat dit niet alleen meerwaarde heeft op de 100 km/h wegen maar ook voor het stedelijk of landelijk wegennet van jouw beheersgebied.

Inzicht in de inrichting en bijzonderheden

DTV heeft een ruime ervaring met de toepassing van deze instrumenten. De verkeersveiligheidsbeoordeling is een systematische aanpak waarbij we enerzijds kijken naar de inrichting van de weg en anderzijds onderzoeken of er bijzonderheden zijn in het gebruik; of er ongevallen plaatsvinden, er hard gereden wordt. Dit wegen we vervolgens op basis van het gebruik (de intensiteit).

Presentatie in een risicomatrix

Op basis van deze data maken we voor elk segment een risico-inschatting en deze presenteren we in een risicomatrix. Zo kun je in één oogopslag zien op welke wegen of kruispunten het verkeersveiligheidsrisico groot is en daarop acteren.

Pleun Smits

Ben jij ook benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs en zij komen graag bij u langs om het nader toe te lichten aan de hand van eerder opgeleverde resultaten!

Neem contact op met Pleun