Verkeersveiligheidsinspectie

De Europese Unie heeft de RISM-II richtlijn vastgesteld. Hierin wordt een methode beschreven om systematisch aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid op de zogenaamde RISM-II wegen. In Nederland zijn dit grofweg de wegen met een snelheid van 100 km/h of hoger.  Deze systematische aanpak is verder uitgewerkt en heeft geleid tot een aantal verkeersveiligheidsinstrumenten die in Nederland gebruikt kunnen worden voor een systematische aanpak.  

Onder andere bij de verkeersveiligheidsbeoordeling, de verkeersveiligheidsaudit en de verkeersveiligheidsinspectie. Het spreekt voor zich dat dit niet alleen meerwaarde heeft op de 100 km/h wegen maar ook voor het stedelijk of landelijk wegennet van jouw beheersgebied.

Inzicht in de inrichting en voorzieningen

DTV heeft een ruime ervaring met de toepassing van deze instrumenten. De verkeersveiligheidsinspectie is een systematische aanpak waarbij we gedetailleerd kijken naar de inrichting van de weg. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van de noodzakelijke voorzieningen op de weg die van invloed zijn op de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld de afscherming bij obstakels, of de aanwezigheid van de noodzakelijke bebording.

Verschil met de verkeersveiligheidsbeoordeling

Daarnaast wordt in tegenstelling tot de verkeersveiligheidsbeoordeling ook gekeken naar de onderhoudstoestand van de weg en bermen. Gaten in wegdek of een berm die niet draagkrachtig is kan bijvoorbeeld ook een verkeersveiligheidsrisico vormen. De inspectie wordt bij ons altijd uitgevoerd door twee collega’s waaronder één gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor of inspecteur. Van de weginspectie wordt een rapportage gemaakt waarbij de bevindingen uiteraard worden voorzien van een heldere locatie aanduiding en worden ondersteund aan de hand van foto’s, zodat de wegbeheerder hier direct mee aan de slag kan.

Pleun Smits

Ben jij ook benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs en zij komen graag bij je langs om het nader toe te lichten aan de hand van eerder uitgevoerde projecten!

Neem contact op met Pleun