Voetgangersbeleid

Iedereen is voetganger en iedere reis begint met lopen. Daarnaast zijn de meeste kopers, lopers en zorgen ze in een gemeente voor levendigheid door op terrassen en in een parken te verblijven. De keerzijde is dat voetgangers vaak slachtoffer zijn in het verkeer, terwijl ze voor anderen een beperkt risico vormen. In 2022 waren er 98 voetgangers slachtoffer van een verkeersongeval.

Voetgangersvriendelijk beleid

Hoe maak je een stad of dorp optimaal voor de voetganger? Wat betekent het STOMP-principe voor je gemeente? Hoe tevreden zijn mijn bewoners en bezoekers over lopen? En hoe veilig is het? Hiervoor is het belangrijk om voetgangersbeleid te hebben. DTV helpt bij het geven van een antwoord op deze vragen en geeft gemeenten een nieuwe kijk op mobiliteit.

Voetgangersbeleid maak je samen

Samen met de professionele ondersteuning van de DTV werken we aan een voor je gemeente passend voetgangersbeleid. We voorzien in een integrale aanpak en zetten daarbij de volgende stappen:

  • Bepalen visie en doelen
  • Analyse huidige situatie
  • Gebruikerservaringen met behulp van Mappinion
  • Bepalen ambities en acties

Na oplevering van het beleidsdocument weet je wat je voor de voetganger wilt doen, welke acties nodig zijn en wie de acties gaan doen. Wat voorbeelden waar we betrokken bij waren of zijn:

 

André de Wit

Wil je meer weten over het opstellen van voetgangersbeleid of het voetganger vriendelijk ontwerpen? Neem contact op met onze voetgangerexpert André de Wit.

Neem contact op met André