Nieuws

Denk jij mee over het Nationaal Masterplan Lopen?

Dit jaar werken wij samen met Rebel en Ruimte voor Lopen aan een Nationaal Masterplan Lopen. Recent was de online startbijeenkomst om te komen tot het plan. Onder begeleiding van Hannah Kandel van Rebel, Martine De Vaan van City Deal Ruimte voor lopen en André de Wit van DTV Consultants gingen meer dan 40 vertegenwoordigers van overheden, belangen en kennisorganisaties en bedrijfsleven met elkaar in gesprek.

De komende maanden zoeken we in verschillende bijeenkomsten verdere verdieping. Bij deze een open uitnodiging: heb je een beeld bij hoe we meer ruimte voor lopen maken? Meld je aan om mee te denken of mee te werken aan het Nationaal Masterplan Lopen.

Iedereen is welkom

Of je nu werkt voor een overheid, een bedrijf, een kennisinstelling of een maatschappelijke organisatie. Op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau. En of je je nu bezighoudt met mobiliteit, gezondheid, woningbouw, klimaat, leefbaarheid, economie, armoedebestrijding, sport, groen, veiligheid, toegankelijkheid, ruimtelijk ordening, of misschien wel een ander domein. Zolang je de koppeling met lopen kan leggen, ben je zeer welkom.

Op deze manieren kun jij helpen

Meedenken over en -werken kan op twee manieren:

  • Deelname aan een werkgroep die in de periode januari tot en met augustus een aantal keer fysiek en digitaal samenkomt om acties te formuleren rondom een bepaald thema.
  • Meelezen op een tussentijds contourendocument in de periode medio april – medio mei.

Aanmelden of meer weten? Neem contact op via info@ruimtevoorlopen.nl