Even voorstellen: André de Wit

Grote gemeenten hebben te maken met enorme verdichtingsopgaven. In de drukker wordende stad is er minder plek voor de auto vanwege ruimtegebrek en leefbaarheid. Na de fietser krijgt er de voetganger een steeds belangrijkere plek. In september is André de Wit gestart als Senior Adviseur bij DTV Consultants. In deze rol gaat hij gemeenten helpen bij het stimuleren van voetgangersbeleid. Bijvoorbeeld door het beter in kaart brengen van wat goede voetgangersroutes zijn en hoe je ze kunt optimaliseren.

Menselijke maat

André maakt de overstap vanuit de gemeente Rotterdam. Daar was hij de laatste jaren verantwoordelijk voor het voetgangersbeleid. André’s stokpaardje: de menselijke maat. “Als je het perspectief neemt van de voetganger kom je er achter dat bij het optimaliseren van een voetgangersroute details als goede op- en afritten vaak worden vergeten. Ook voor mensen in een rolstoel of met een kinderwagen moet het prettig wandelen of voortbewegen zijn.” Verkeersveiligheid is voor André een ander onderbelicht punt. “In 2022 kwamen er bijna 100 voetgangers om in het verkeer, dat is inclusief mensen in een scootmobiel. Het aantal ernstig gewonden telt op tot 1.000. Daar moeten we echt wat aan doen, zeker nu de bevolking vergrijst en lopen juist voor deze groep belangrijk is.”

Gezond en actief leven

“Vanuit mijn ervaringen in de zorg weet ik dat de kwaliteit van je woon- en werkomgeving enorm veel invloed heeft op je gezondheid en mentale gesteldheid”, zegt André. “Als er in het ruimtegebruik meer aandacht is voor wandelen, buitenspelen en verblijven – van terrasje pakken tot een praatje maken met de buren – dan vergroot dat de leefbaarheid voor de bewoners van een stad enorm.” In dat opzicht juicht hij het recente GALA-akkoord enorm toe. Die overeenkomst tussen gemeenten, GGD’en, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS zet in op een gezond en actief leven. “Het akkoord stimuleert onder meer een wandelvriendelijke omgeving.”

Enquête als startpunt

Gemeenten beseffen inmiddels heel goed dat ze iets moeten gaan doen aan de voetganger, ziet André. “Maar ze weten vaak nog niet precies hoe.” DTV Consultants kan ze prima helpen bij het in kaart brengen van de voetgangersbehoeften. Dat doen we via enquêtes die leiden tot een netwerkkaart. “We vragen bewoners onder meer waar ze lopen, welke routes ze het vaakst lopen en hoe die bevallen. Ook vragen we welke verblijfplekken ze prettig vinden.” Volgens André is de aanpak van DTV Consultants laagdrempelig. “Onze enquêtetool is een prachtig startpunt om eens te kijken waar de knelpunten voor voetgangers zijn.”

André (57 jaar) is in zijn vrije tijd ook een veelvuldig gebruiker van voetgangerspaden. Hij loopt 2 tot 3 keer in de week hard. Sinds kort golft hij ook en noemt zichzelf bovendien een muziekfreak.

Wil je meer weten over onze aanpak voetgangers of het ontwikkelen van een wandelvriendelijke omgeving? Neem dan contact met ons op.