Nieuws

Gemeente Breda helpt medewerkers duurzamer dienstreizen te maken

De gemeente Breda gaat haar mobiliteitsbeleid actualiseren en verduurzamen. Dit past in een bredere ambitie om de bedrijfsvoering meer toekomstbestendig te maken. DTV Consultants heeft voor de gemeente inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn om dienstreizen duurzamer af te leggen. Ook is uitgewerkt welke faciliteiten geschikt zijn om het reisgedrag van medewerkers die voor het werk op pad gaan, daadwerkelijk te veranderen. Het is nu aan de gemeente Breda om met het onderzoeksrapport van DTV in handen keuzes te gaan maken.

Paul van der Wolf, organisatieadviseur bij gemeente Breda: “We vinden het belangrijk dat er een plan komt dat collega’s helpt hun werk goed te doen en ook door hen gedragen wordt. In dat proces heeft DTV Consultants goed geacteerd. Ze slaagden erin de verbinding te houden met alle betrokkenen, ook als er soms wat weerstand was op de inhoud.”

Het onderzoeksproces

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen zijn medewerkers die regelmatig dienstreizen maken met een enquête bevraagd naar de aard, afstand en frequentie van hun dienstreizen. Er zijn ook vragen gesteld met als doel te begrijpen hoe medewerkers staan ten opzichte van alternatieven voor de auto. Met verschillende sleutelfiguren zijn verdiepende gesprekken gevoerd. En er is een focusgroep ingezet om de tussentijdse conclusies en mogelijke oplossingen te bespreken.

Klaar voor besluitvorming

Het onderzoek heeft bruikbare informatie en adviezen opgeleverd, zegt Paul van der Wolf. “Geen academische presentatie met hoogdravend taalgebruik. Wel een bruikbaar rapport vanuit een down-to-earth en kundige benadering, waaruit de ervaring van DTV Consultants op dit onderwerp keer op keer in het proces duidelijk werd.”

Het rapport van DTV Consultants wordt gebruikt voor advisering naar en besluitvorming door de directie van gemeente Breda, legt Paul van der Wolf uit. “Het is nu aan ons als organisatie om de definitieve keuzes te maken en af te stemmen met de Ondernemingsraad. En er valt ook echt wat te kiezen. Met het advies van DTV Consultants hebben we daarvoor een duidelijk kader, dat naast de mogelijke CO2-besparing en benodigde gedragsmaatregelen ook de financiële consequenties van de keuzeopties bevat.”