Nieuws

Integraal verkeerslichten project voor gemeente Weert

Het vervangen van twee VRI’s en verrichten van civieltechnische aanpassingen aan de kruispunten. Recent mochten we dit project begeleiden voor Gemeente Weert. Van opstellen RAW-bestek, werkzaamheden aan de VRI’s tot begeleiden van de uitvoering door BAM Groep.

Collega Wilco Kooijman: “Een mooi voorbeeld van hoe we projecten integraal kunnen aanpakken, in een korte tijd met verschillende stakeholders.”

Meer weten? Hier lees je meer over onze oplossingen en diensten op het gebied van verkeersregelinstallaties.