Nieuws

Verkeerslichtendata op orde met iVRI Insights

Wegbeheerders staan voor grote digitaliseringsopgaven op het gebied van wegverkeer. Eén van de onderwerpen uit de Data top 15 is iVRI-data. Het controleren van de kwaliteit van de iVRI-data was tot voor kort een ingewikkeld en complex proces door het ontbreken van goede overzichten. Het afgelopen jaar ontwikkelde DTV Consultants een KPI-monitoringstool die inzicht geeft in de kwaliteit en werking van iVRI’s. Onder de werktitel ‘iVRI Insights’ werken wij nu aan de doorontwikkeling en nieuwe functionaliteiten. Wegbeheerders kunnen daarbij aansluiten.

Het afgelopen jaar is in samenwerking met het Regionaal Data Team Zuid-Holland gewerkt aan de ontwikkeling van de KPI-monitoringstool. De opdracht is nu uitgebreid en samen met het Regionaal data Team Midden-Nederland en Mobilidata Vlaanderen, werken we aan een verbeterde versie met meer mogelijkheden en gebruiksgemak. Zo is een grote verbetering het beschikbaar zijn van realtime- en historische data middels een directe koppeling vanuit UDAP. Ook is informatie voortaan online beschikbaar en visueel aantrekkelijker vormgegeven.

Wil je gebruik maken van de KPI-monitoringstool? Stuur een bericht of vrijblijvende informatie-aanvraag naar Joost Hormann, via j.hormann@dtvconsultants.nl. Joost is adviseur Smart Mobility en nauw betrokken bij de ontwikkeling.

Achtergrond

Om de kwaliteit van de iVRI-data te controleren, wordt gekeken naar de 28 kwaliteitsindicatoren (KPI’s) in UDAP. Daar kan een wegbeheerder per iVRI in detail de status van de huidige KPI-waarde zien. Het ontbreekt echter aan een overzicht voor álle iVRI’s en hoe bijvoorbeeld de KPI-waarden veranderen door de tijd heen. De Regionaal Data Teams en wegbeheerders die tientallen zo niet honderden iVRI’s monitoren, hebben naast details per iVRI, ook behoefte aan een totaaloverzicht van alle iVRI’s. Om in deze behoefte te voorzien is de KPI-monitoringstool ontwikkeld.

Van data naar informatie

Joost Hormann, adviseur Smart Mobility bij DTV Consultants is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de KPI-monitoringstool: “De tool helpt wegbeheerders bij het monitoren van de KPI’s. Het zet grote hoeveelheden data om in heldere visualisaties. De gebruiker ziet zo in een oogopslag hoe het met de kwaliteit van de iVRI-data gesteld is. Zo helpt de tool bij het prioriteren van issues waar een wegbeheerder op kan acteren. En draagt het bij aan het uiteindelijke doel: het verbeteren van de kwaliteitsindicatoren en daarmee de werking van de iVRI’s en de Use Cases.”

Joost: De KPI-monitoringstool biedt verschillende analysemogelijkheden, zoals een kwaliteitsscore per iVRI, per KPI of per leverancier. Daarnaast maakt het inzichtelijk of de kwaliteit van de iVRI-data de laatste maanden is verbeterd of verslechterd en voor welke KPI’s.