Kansen Smart Mobility: de rol van infrastructuur en wegbeheer

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de eerste Monitor Smart Mobility 2023 gepubliceerd. De monitor geeft informatie over ontwikkelingen op het gebied van slimme mobiliteit door het combineren van resultaten uit verschillende studies. Saliou Diallo, adviseur Smart Mobility bij DTV Consultants heeft de inzichten uit de monitor bekeken en een aantal dingen vielen hem op die voor een wegbeheerder interessant kunnen zijn.

Het ministerie wil met behulp van de monitor kennis en inzichten over Smart Mobility beter kunnen toepassen. Bijvoorbeeld in beleid en het benutten van kansen voor verkeersveiligheid, verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid. De monitor brengt het aanbod, gebruik en de effecten in kaart aan de hand van drie veelvoorkomende Smart Mobility-toepassingen:

  1. Voertuigautomatisering
  2. Verkeersmanagement en informatiediensten
  3. Mobiliteitsdiensten

Diallo: “Opvallend aan de resultaten is dat op het gebied van voertuigautomatisering Lane Keep Assist (LKA) door bestuurders het vaakst wordt uitgeschakeld, terwijl dergelijke systemen juist bevorderlijk moeten zijn voor de verkeersveiligheid. Ook andere veiligheidsverhogende systemen, zoals een snelheidsbegrenzer en waarschuwende Intelligent Speed Adaption (ISA), worden relatief vaak uitgeschakeld.”

Rol van infrastructuur en wegbeheer

Naar verwachting zal het aantal rijhulpsystemen op Nederlandse wegen zoals LKA en ISA de komende jaren fors toenemen. Om de rijhulpsystemen optimaal te benutten is het als wegbeheerder van belang om zowel de digitale als fysieke infrastructuur op orde te hebben. Denk hierbij aan duidelijk zichtbare verkeersborden en wegbelijning, maar ook aan het actualiseren en het up-to-date houden van relevante verkeersdata. De infrastructuur speelt dus een belangrijke rol in het naar behoren laten functioneren van rijhulpsystemen en daarmee in het verhogen van het gebruik hiervan. Het is daarbij tevens een belangrijke stap richting volledig automatisch rijden.

Inzicht via ADAS-kaart

Onze adviseurs, data-analisten en GIS-specialisten ondersteunen wegbeheerders bij het identificeren van mogelijke aandachtspunten. Zo kan een ADAS-kaart inzicht bieden in welke mate de digitale als fysieke infrastructuur een correcte werking van rijhulpsystemen faciliteert en welke aanpassingen deze eventueel behoeft.

Benieuwd wat DTV Consultants hierin voor jou kan betekenen? Neem contact met onze adviseur Smart Mobility Saliou Diallo.