Nieuws

VerkeersGedragDag 2024: Gezonde en veilige mobiliteit

Op 3 april is de VerkeersGedragDag bij Interpolis in Tilburg. Het jaarlijkse evenement voor gedragsdeskundigen, specifiek gericht op gedrag, verkeer en mobiliteit. DTV verzorgt dit jaar twee sessies:

  • Mijn Kind Veilig Naar School – een nieuwe online omgeving die in één oogopslag inzicht geeft in verkeersveiligheidsrisico’s en -knelpunten op schoolroutes. Door Robin Swolfs (DTV)
  • Aanpassing voorrang op fietsfietskruispunten – case gemeente Amsterdam. Door Hans Godefrooij en Kim de Wit (DTV) & Naomy Gutierrez (Gemeente Amsterdam)

Meer informatie over de VerkeersGedragDag of inschrijven?

Ga naar VerkeersGedragDag.nl

 

Over de lezingen van DTV:

Mijn Kind Veilig Naar School

Mijn Kind Veilig Naar School is een online omgeving waarin we data verzamelen over de verkeersveiligheidsrisico’s op schoolroutes. Hiermee hebben wegbeheerders in één oogopslag inzicht in waar knelpunten liggen in basisschoolomgevingen. Door de combinatie van objectieve informatie uit verschillende databronnen en subjectieve informatie uit de beleving van ouders en kinderen bieden we een krachtige online oplossing.
Lees meer.

Aanpassing voorrang op fietsfietskruispunten

Om de veiligheid en de doorstroming van fietsers op sommige kruispunten in Amsterdam te verbeteren, heeft de gemeente een pilot uitgevoerd. De pilot richtte zich op het aanpassen van de voorrangssituatie voor fietsers bij met verkeerslichten geregelde kruispunten (VRI-kruispunten). Door middel van cameraonderzoek en een enquête heeft DTV een evaluatieonderzoek uitgevoerd. De resultaten bepalen of deze aanpassing effectief is voor verbetering van verkeersveiligheid en of dit elders moet worden toegepast.

Binnenkort publiceren we hier een artikel over.

Robin Swolfs

Op de VerkeersGedragDag presenteer ik over de nieuwe online omgeving Mijn Kind Veilig Naar School. De tool voor wegbeheerders om inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid van basisschoolomgevingen. Wil je meer weten over de tool? Neem contact op.

Neem contact op met Robin