Nieuws

SmartwayZ.NL en DTV Consultants starten met proefproject Fiets Peloton Module

Groepen fietsers die voorrang krijgen bij het verkeerslicht. Dat is in een notendop de insteek van de Fiets Peloton Module, een proefproject dat DTV Consultants in opdracht van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL dit voorjaar start. Uniek is dat een combinatie van slimme software met cameratechnologie de fietssnelheid detecteert en daar zo veel nauwkeuriger de benodigde ‘groentijd’ op aanpast.

SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma dat als doel heeft het bereikbaar houden van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Tot de ruim 200 partners binnen het programma behoren onder meer diverse ministeries, beide provincies en tal van gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. De ambitie van het mobiliteitspact is groot: de realisatie van een slim, veilig én duurzaam mobiliteitssysteem in Zuid-Nederland.

Meer aandacht voor de fietser

“Vanuit het oogpunt van CO2-reductie en doorstroming – twee belangrijke actuele mobiliteitsthema’s – kwamen we vanuit SmartwayZ.NL bij DTV Consultants terecht. Steden en dorpen willen het gebruik van de fiets aanmoedigen door fietsers minder te laten stoppen bij verkeerslichten, maar hoe doe je dit zonder dat de overige weggebruikers langer hoeven te wachten?”, vertelt Etienne Wieme, Projectleider Talking Traffic/C-ITS bij SmartwayZ.NL. Naar aanleiding van recent onderzoek van DTV Consultants vroeg SmartwayZ.NL het verkeerskundig adviesbureau uit Breda om hulp. “We willen een technologie laten ontwikkelen waarmee groepen fietsers voorrang krijgen bij het verkeerslicht. Vanzelfsprekend op zo’n manier dat het overige verkeer er nauwelijks hinder van ondervindt.” DTV Consultants kwam met de Fiets Peloton Module: een technologie die op basis van fietssnelheid groepjes fietsers detecteert en de groentijd van het verkeerslicht daarop aanpast.

Fiets Peloton Module

De Fiets Peloton Module bestaat uit zowel slimme software als een camera. De camera staat gericht op een zone tientallen meters verwijderd van het verkeerslicht. De gekoppelde software voorspelt of fietsers op het moment dat deze aankomen bij het verkeerslicht een groepje vormen van minimaal drie fietsers vlak na elkaar. Als dit het geval is, worden de fietsers gemarkeerd als een ‘peloton’. Uniek is dat de Fiets Peloton Module kijkt naar de snelheid van de betreffende fietsers. Fietsers hoeven hierdoor tientallen meters voor het kruispunt nog geen groepje te vormen. In plaats daarvan berekent de module precies of de fietsers ter hoogte van de stopstreep een groep zijn. Blijkt dat het geval, dan springt het verkeerslicht op groen en krijgen de fietsers vrij baan. “Het voordeel van de snelheidsdetectie en de voorspellende gave is dat het verkeerslicht nooit te lang of te kort op groen staat. Het overige verkeer kan vlot doorstromen, terwijl de fietsers minder vaak hoeven te stoppen”, zegt Saliou Diallo, Adviseur Smart Mobility bij DTV Consultants. Hij spreekt dan ook van een ‘win-winsituatie’.

Automotive Week

De eerste proeven met de Fiets Peloton Module zijn veelbelovend, zegt Diallo: “Uit computersimulaties blijkt dat de intelligente groenregeling voor groepjes fietsers prima werkt. De volgende stap is het uitproberen van de module in de praktijk.” In april 2023 is het zover. Dan geven SmartwayZ.NL en DTV Consultants een demonstratie van de Fiets Peloton Module op de Automotive Week (16-19 april) op de Automotive Campus Helmond. In de zomer volgt een pilot in een aantal nader te bepalen gemeenten in Zuid-Nederland, waarna een evaluatie gepland staat.

Open standaarden

Aan het eind van het jaar moet de Fiets Peloton Module gebruiksklaar zijn. Daarnaast wordt er ook een afwegingskader opgesteld, wat wegbeheerders handvaten biedt voor het toepassen van de Fiets Peloton Module. De module is als eerste beschikbaar voor de provincies Noord-Brabant en Limburg, maar later ook voor de rest van Nederland. Diallo licht toe: “De module is inpasbaar in een generator waarmee wegbeheerders in Nederland verkeerslichtregelingen creëren. De module werkt met open standaarden. Ook het afwegingskader wordt openbaar.” Wieme besluit: “Kortom, iedereen kan straks aan de slag met de innovatieve techniek. De fietser krijgt voortaan vaker voorrang bij het verkeerslicht, waardoor overheden het fietsgebruik stimuleren en werken aan hun CO2-doelstellingen.”

Voor meer vragen over de Fiets Peloton Module kun je contact opnemen met Marcel Willekens of Saliou Diallo. Meer informatie over DTV Consultants, verkeerskundig adviesbureau met de focus op duurzame mobiliteit, vind je hier. Over het innovatieve mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL lees je meer via deze website.