Nieuws

Zorgorganisatie ’s Heeren Loo wil reisgedrag werknemers duurzamer maken

’s Heeren Loo is de grootste zorgorganisatie in Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie heeft de ambitie om de CO2 footprint per 2030 met de helft te verlagen. Daar komt bij dat ’s Heeren Loo graag wil inzetten op vitale medewerker en de coronacrisis heeft het reisgedrag van de medewerkers veranderd. Ontwikkelingen die vragen om een nieuw mobiliteitsbeleid, onderbouwd vanuit onderzoek waarin gedrag van medewerkers en cliënten een belangrijke rol speelt. DTV Consultants heeft dit onderzoek in opdracht van ’s Heeren Loo uitgevoerd en hen geholpen bij het uitwerken van een goed doortimmerd duurzaam mobiliteitsplan.

De ca. 14.000 cliënten kunnen bij ’s Heeren Loo terecht voor onder andere begeleid wonen,  ambulante begeleiding, dagbesteding en onderwijs. Hiervoor zijn bijna 17.000 zorgprofessionals actief op ruim duizend locaties in Nederland. “Al deze activiteiten zorgen voor veel mobiliteit, dat wisten we wel”, vertelt Jan Peter Niezink, programmanager Duurzaam Ondernemen bij ’s Heeren Loo. “Maar hoeveel precies en welke acties we het beste kunnen ondernemen om de mobiliteit van onze organisatie te verduurzamen, daar hadden we geen goed beeld van. Ook wilden we graag weten hoe we het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden om duurzamere keuzes te maken. Daarom hadden we behoefte aan een partij die expertise op zowel het gebied van mobiliteit als gedrag in huis heeft.” 

Huidige situatie duidelijk in beeld

Een uitgebreid onderzoek onder alle medewerkers van ’s Heeren Loo was de eerste stap in het project. DTV Consultants heeft in kaart gebracht hoe mensen nu reizen naar hun werk, waarom zij dat zo doen en onder welke voorwaarden automobilisten bereid zijn over te stappen op een duurzamer alternatief, bijvoorbeeld de fiets of het openbaar vervoer. Medewerkers konden ook aangeven of thuiswerken in hun functie een optie is en hoe vaak zij ook na de Coronacrisis zouden willen thuiswerken. Harmen Krusemeijer, adviseur gedrag bij DTV Consultants: “De verzamelde informatie geeft een duidelijk beeld van de huidige CO2-uitstoot die door mobiliteit wordt veroorzaakt en de potentie van duurzame alternatieven voor de auto. Ook is een analyse gemaakt van de huidige regelingen over dienstreizen en cliëntenvervoer.” 

Onderbouwde keuzes maken op basis van inzichten

“Het was voor ons belangrijk dat sleutelfiguren van de OR, HR en facilitaire zaken op een goede manier betrokken werden in het proces. Draagvlak is noodzakelijk om tot oplossingen te komen die voor de hele organisatie acceptabel zijn” vertelt Jan Peter Niezink. “DTV Consultants heeft dit goed aangepakt en ons stapsgewijs meegenomen in de uitkomsten van het onderzoek, en vooral de vertaling daarvan naar oplossingsrichtingen die passen bij onze organisatie,” vindt hij.  

Zo kwam duidelijk naar voren dat er veel winst is te halen door in te zetten op de fiets voor woon-werk verkeer. Daar zijn verschillende scenario’s voor uitgewerkt. Faciliteren en stimuleren van reizen met openbaar vervoer bleek geen haalbare optie, omdat veel van de locaties niet goed bereikbaar zijn met OV . Niezink: “Daarnaast zijn we bevestigd in onze keuze om hybride werken waar dat kan, een vaste plek in onze manier van werken te geven.”  

Doelstelling is haalbaar

Het eindresultaat is een duurzaam mobiliteitsplan dat aantoonbaar bijdraagt aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van ’s Heeren Loo. “We zullen er hard aan moeten trekken om de 50% reductie daadwerkelijk te halen,” vertelt Jan Peter Niezink. “Het is immers een stevige doelstelling, waarvan het onderzoek heeft laten zien dat het haalbaar is. We weten nu aan welke knoppen we kunnen draaien om onze ambities te realiseren en welke investeringen daarmee gemoeid zijn.” 

‘s Heeren Loo is regionaal georganiseerd. Alle regio’s zijn momenteel brons gecertificeerd voor de Milieuthermometer zorg. De organisatie bereidt zich voor om naar niveau ‘zilver’ te gaan. Het Milieuplatform Zorgsector heeft een mobiliteitsplan verplicht gesteld voor een zilveren certificering.