Fietsbeleid

De fiets is het logische antwoord op de uitdagingen van deze tijd. De fiets kan worden ingezet als een effectieve oplossing voor nationale en lokale opgaven op gebied van onder andere woningbouw en verstedelijking, bereikbaarheid, gezondheid en leefbaarheid. Maar wat moet je doen om in jouw gemeente, regio of provincie optimaal te profiteren van de kansen die de fiets te bieden heeft?  

Een sterke visie en slimme maatregelen

Om een schaalspring fiets te maken, moet je de juiste maatregelen nemen. Maar wat zijn de juiste maatregelen en acties? En waarmee moet je beginnen? Een sterke visie die op groot draagvlak kan rekenen, vormt de basis voor het actieplan. De experts van DTV zoeken daarom altijd naar wegen om te zorgen voor draagvlak; door het betrekken van de juiste stakeholders, maar ook door het inzichtelijk maken van de effecten van verschillende keuzemogelijkheden.

We kunnen je helpen bij:

Samen zoeken we uit wat in uw geval het slimste is en het beste past bij de visie van je organisatie en beleid.

Fietsbeleidsplan als basis voor succes

Onze fietsexperts staan klaar om met jou te werken aan een ambitieuze fietsnota. In de fietsnota beschrijven we de fietsvisie, het beleid en de actiepunten voor verschillende aspecten. Denk aan het fietsroutenetwerk en het onderhoud daarvan, fietsparkeren en fietsendiefstal, verkeers- en sociale veiligheid en stimuleren van fietsgebruik.

Uiteraard zorgen we ervoor dat de beleidsnota een logisch geheel vormt met bestaande mobiliteitsplannen, zoals een omgevingsvisie of een GVVP.

Profiteer van de kansen die de fiets te bieden heeft.

Hans Godefrooij

Ben je op zoek naar een partij die jou kan helpen bij het opstellen van fietsbeleid of het opstellen van een actieplan/uitvoeringsprogramma fiets? Neem dan contact op met één van onze fietsexperts.

Neem contact op met Hans