Nieuws

Metropoolregio Rotterdam Den Haag stelt Regionale Fietsagenda op

Nederland staat voor grote opgaven. Zo moet de CO2-uitstoot in 2030 fors verminderd zijn, ook in het verkeer. Fietsen draagt bij aan deze ambitie en aan het verduurzamen van de mobiliteit. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wil dan ook inzetten op meer fietsen. Van het investeren in fietsroutes tot cofinanciering van fietsprojecten. DTV stelde in opdracht van MRDH de nieuwe Regionale Fietsagenda op, waarin de ambities en strategie voor de komende jaren staan beschreven.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een economisch krachtig, veelzijdig en attractief gebied. Het doel van investeren in en inzetten op meer fietsen is helder. MRDH wil van de metropool een regio maken waar werkgelegenheid en voorzieningen voor iedereen bereikbaar zijn, mensen prettig kunnen wonen en recreëren en zich gezond en veilig kunnen verplaatsen. Tegelijk zijn de ambities fors en hebben regionale overheden de hulp van het Rijk nodig om de ‘Schaalsprong Fiets’ waar te maken. De Regionale Fietsagenda MRDH moet hierbij helpen. DTV stelde dit rapport op en haalde hiervoor bij alle wegbeheerders en gemeenten op welke fietsprojecten zij willen uitvoeren.

Investeringen en cofinanciering nodig

Wat er de komende jaren concreet moet gebeuren, staat vastgelegd in de Regionale Fietsagenda MRDH. Op basis van deze agenda kan de regio, onder voorbehoud van beschikbaarheid van nieuw geld uit het regeerakkoord, aanspraak maken op een zogeheten “specifieke uitkering” voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. De colleges van B&W kunnen afspraken maken over het reserveren van geld voor de fietsprojecten in hun eigen gemeente.

Pleun Smits: “In een kernteam hebben we de afgelopen periode gewerkt aan de Regionale Fietsagenda. Er ligt een mooi leesbaar rapport waarin de ambitie voor de komende jaren is geschetst. Ook hebben we per wegbeheerder de ambities en agenda beschreven.”

Drie pijlers om fietsen te stimuleren

De projecten in Regionale Fietsagenda MRDH zijn gebaseerd op de volgende pijlers:

  • Hoofdfietsroutes – Om goed en veilig door te kunnen fietsen in de hele regio, richt de MRDH zich op hoofdfietsroutes in stad en regio, binnen en buiten de kom.
  • Fietsparkeren – Om de fiets te kunnen én willen gebruiken, is het van belang dat deze vlot en veilig gestald kan worden, het liefst zo dicht mogelijk bij de bestemming of overstapplek.
  • Fietsstimulering – Om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen én gaan fietsen en dat fietsen iets voor iedereen wordt, zijn fietsstimulering en fietspromotie een onmisbaar aspect.

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Bekijk hier het Nationaal Toekomstbeleid Fiets.

Pleun Smits

Wil je meer weten over hoe de metropoolregio mensen stimuleert om vaker de fiets te pakken? Of wil je hier zelf mee aan de slag? Neem contact op.

Neem contact op met Pleun