Nieuws

DTV Consultants bouwt dashboard met data over verkeer, luchtkwaliteit en geluid

Een dashboard waarin luchtkwaliteit, geluid en verkeersintensiteiten worden gemeten met behulp van sensoren. Dit bouwden we het afgelopen jaar in opdracht van het Luxemburgse bedrijf LuxMobility. Het dashboard maakt het mogelijk om een relatie te leggen tussen verkeer aan de ene kant en luchtkwaliteit en geluidsproductie aan de andere kant. Daarnaast is het een interessante proeftuin om verschillende IoT sensoren die gaan over verkeer en mobiliteit in één systeem samen te brengen. Het levert interessante data op voor het maken van analyses en beleid.

De luchtkwaliteitssensoren (IoT) meten verschillende waarden. Carl Stolz, teamleider team Data & Development bij DTV Consultants vertelt: “In het dashboard worden stikstofdioxide, zwaveldioxide, koolmonoxide en ozon getoond. Verder meten we de geluidsproductie op locatie met de geluidssensoren. Om uitschieters hierin te voorkomen, bouwt het systeem steeds de actuele waarde op door het voortschrijdende gemiddelde te nemen van het afgelopen uur. Daarnaast worden er verkeerstellingen uitgevoerd met een systeem dat geschikt is voor crowd sourcing, bekend onder de naam Telraam. Het systeem maakt onderscheid naar zwaar verkeer (bussen en vrachtverkeer), auto’s, fietsers en voetgangers.”

Live data en historisch

Elk van de drie typen sensoren heeft een eigen API (applicatie-interface) waaruit we de gegevens ophalen voor het dashboard. Op een kaart is de actuele waarde te zien van de verschillende sensoren. In de icoontjes van de luchtkwaliteitssensoren en de geluidssensoren is te zien of een grenswaarde (bijna) overschreden wordt of niet. Daarnaast zijn historische waarden op te vragen over een langere periode. Op die manier zijn verkeersdrukte, geluid en luchtkwaliteit zowel live als historisch te volgen.

Interpretatie luchtkwaliteitssensoren

De sensoren werden geplaatst in de Luxemburgse gemeente Differdange waar het project van LuxMobility plaatsvond. Het was niet zozeer een uitdaging om alle API’s van de drie verschillende sensoren te doorgronden, als wel de juiste interpretatie te krijgen van de getoonde informatie voor met name de luchtkwaliteitssensoren. Welke eenheden zijn het meest geschikt en wat zijn de juiste overschrijdingswaarden? In overleg met onze opdrachtgever hebben we bepaald welke informatie relevant is en hoe deze getoond wordt in het dashboard.

Verbanden leggen tussen gegevens

Dashboards en toepassingen als deze kunnen in de toekomst gebruikt worden voor verkeersmanagement, maar ook het inwinnen van data op het gebied van duurzame mobiliteit. Met de toename van het aantal elektrische voertuigen kan het zijn dat bij de emissies de aandacht verschuift van de uitstoot van schadelijke gassen (NO2, S, CO, O3) naar fijnstofmetingen. In dit project werden de sensoren nog apart uitgelezen, maar het wordt natuurlijk nog interessanter als we verbanden tussen de verschillende gegevens gaan leggen.

Het is niet het eerste IoT project van DTV Consultants. Eerder deed het team Data & Development een IoT-project met een reserveringssysteem voor horecalogistiek in Rethymno, Griekenland. Hier werden parkeersensoren uitgelezen om te kunnen controleren of voertuigen zich aan de reserveringstijden hielden of niet.

Impressie van het dashboard:

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden om met IoT toepassingen en dashboards te ontwikkelen op het gebied van verkeer en mobiliteit? Neem dan contact op met Carl Stolz.