Europees arbeidsmarktonderzoek toont tekort aan gekwalificeerd mobiliteitspersoneel

Welke kennis en vaardigheden hebben mobiliteitsprofessionals nodig die werken bij lokale overheden? Dat is de centrale vraag in een recent rapport over de arbeidsmarkt op het gebied van stedelijke mobiliteit in Europa, uitgebracht door CIVITAS MUSE. DTV Consultants werkte als hoofdauteur van het rapport aan een voorafgaand onderzoek. Dit deden we samen met onze CIVITAS MUSE-consortiumpartners en co-auteurs Breda University of Applied Sciences en EIT Urban Mobility. Dit arbeidsmarktonderzoek toont een tekort aan gekwalificeerd mobiliteitspersoneel en presenteert perspectieven.

Dit rapport is het resultaat van het Europese onderzoek naar de arbeidsmarkt op het gebied van stedelijke mobiliteit (European Urban Mobility Labour Market Research) dat werd uitgevoerd in het kader van het Europese CIVITAS-initiatief dat zich inzet voor duurzame en slimme mobiliteit. 

Door de combinatie van een enquête, interviews met nationale CIVITAS-netwerken en hun stakeholders, een sessie met het CIVITAS Educational Network, consultatiesessies met  mobiliteitsprofessionals en bureau-onderzoek, zijn waardevolle inzichten verkregen in de huidige stand van zaken in deze sector. Zowel algemene trends als trends die worden aangestuurd door de Europese Unie hebben invloed op stedelijke mobiliteitsorganisaties, men name lokale gemeentes, hun werkwijze en de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor professionals die in deze organisaties werken. 

Toekomstbestendige professionals

Er werden hiaten in cruciale kennisgebieden en specifieke vaardigheden voor mobiliteitsprofessionals geïdentificeerd. Er werd onder meer rekening gehouden met aspecten zoals verschillen in stadsgrootte, de aanwezigheid van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen (SUMPs) en verzamelde inzichten van managers. Volgens het onderzoek zijn de onderwerpen met de hoogste prioriteit, die professionals nodig hebben om voorbereid te zijn op de toekomst, gedragsverandering (hoe het gedrag van mobiliteitsgebruikers te beïnvloeden), actieve mobiliteit en digitalisering de hoogste prioriteit om professionals voor te bereiden op de toekomst.  

Er werd ook vastgesteld dat de volgende vaardigheden het belangrijkst zijn voor toekomstbestendige professionals op het gebied van stedelijke mobiliteit: effectieve communicatie, samenwerking met stakeholders en publieke participatie en co-creatie. 

Kennis, vaardigheden en capaciteitsopbouw

Uli Lerche, adviseur Capacity Building bij DTV Consultants over het onderzoek: “De resultaten onderstrepen het dynamische karakter van de Europese arbeidsmarkt voor stedelijke mobiliteit. Om te slagen in dit evoluerende veld, is het cruciaal om kennishiaten aan te pakken, de opbouw van de nodige kennis en vaardigheden aan te moedigen en initiatieven voor capaciteitsopbouw te ondersteunen. 

De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor een reeks leervormen die van 2024 tot en met 2026 worden doorgevoerd. Een overzicht van de leervormen en hun aanpak biedt de CIVITAS Study Guide. Hou onze updates hierover in de gaten.” 

Wil je meer weten over de onderzoeksresultaten of onze activiteiten in het kader van  CIVITAS MUSE? Neem contact op met Uli Lerche, adviseur Capacity Building.