Nieuws

Evaluatie GOW30 – Hoe en wat?

Op dinsdag 4 juli om 15.00 uur organiseren Rico Andriesse en Hans Godefrooij een Teams-bijeenkomst voor gemeentes die mogelijk geïnteresseerd zijn om mee te doen met ons onderzoek naar ervaringen met de GOW30. In een uur tijd vertellen we kort over de stand van zaken met betrekking tot richtlijnen en wet- en regelgeving en onze aanpak voor het evalueren van de effecten van de realisatie van een GOW30.

We gaan hierbij ook in op de precieze monitoring aanpak. Wat willen we precies doen? Wanneer moet je je aanmelden? Wat is de uiterste datum van uitvoering ? Enzovoort. Uiteraard is er ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Meer informatie over ons onderzoeksvoorstel vind je hier.

Wil je de Teams-bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een mailtje naar hetnieuwe30@dtvconsultants.nl en vermeld daarbij ook welke straat of straten je mogelijk zou willen laten onderzoeken. Je ontvangt van ons vervolgens een uitnodiging met Teams-link. (Kun je niet, maar heb je wel belangstelling voor dit initiatief? Laat het dan ook even weten!)

Het programma van de bijeenkomst:

 • Even voorstellen
 • Terugblik en stand van zaken 30 km/h bibeko
  • Roep om meer 30
  • Onderzoek Het Nieuwe 30
  • Afwegingskader 30 km/h
  • Voorlopige inrichtingskenmerken GOW30
  • Wet- en regelgeving: geen 30 als norm; wel aanpassing Uitvoeringsvoorschriften BABW
 • Ons onderzoeksvoorstel
  • Onderzoeksopzet
  • Wat kun je verwachten?
  • Wat zijn de voorwaarden?
 • Inventarisatie stand van zaken gemeente
  • Ga je aan de slag met een GOW30 en zo ja wanneer?
  • Heb je interesse om deel te nemen aan ons onderzoek? Zo ja, met hoeveel straten?
 • Vraag en antwoord
 • Afsluiting

Wil je meer weten over het onderzoek of de digitale bijeenkomst op 4 juli a.s.? Neem dan contact op via hetnieuwe30@dtvconsultants.nl